Ako využiť koreláciu mien vo svoj obchodný prospech

Currency Correlation forex prop trading

Menová korelácia jednoducho označuje vzťah medzi hodnotou dvoch rôznych menových párov.

Pomáha obchodníkom pochopiť, ako sa jeden menový pár pohybuje vo vzťahu k druhému. Kladná korelácia znamená, že páry sa pohybujú rovnakým smerom, zatiaľ čo záporná korelácia znamená, že sa pohybujú opačným smerom.

Ako forexový obchodník je dôležité, aby ste vedeli, ktorý menový pár koreluje s ktorým párom, aby ste mohli tieto znalosti efektívne využiť pri rozhodovaní o obchodovaní.

V tomto blogovom príspevku chceme preskúmať výhody korelácie menových párov a dôvody, prečo by ste mali zvážiť jej použitie (pred obchodovaním).

1. Môže Vám pomôcť vyhnúť sa kontraproduktívnemu obchodovaniu

Kontraproduktívne obchodovanie je, keď zadáte dva alebo viac obchodov, ktoré sa navzájom vyrušia alebo znížia Váš zisk. Ak obchodujete dva menové páry, ktoré sú vysoko korelované, musíte si dať pozor, aby ste nevstúpili do dvoch pozícií, ktoré sa môžu navzájom „negovať". Ak napríklad viete, že EUR/USD a USD/CHF sú negatívne korelované, potom sa tieto dve pozície navzájom vykompenzujú a Vy nedosiahnete žiadny zisk.

2. Môže Vám pomôcť zvýšiť zisk

Môžete použiť korelácie menových párov na Vaše zisky. Napríklad, ak viete, že EUR/USD a EUR/SGD sú pozitívne korelované, potom ak máte býčí názor na pár EUR/USD, môžete obchodovať aj s párom EUR/SGD. Obchodovaním oboch párov môžete zdvojnásobiť svoju expozíciu voči euru a zvýšiť svoj potenciálny zisk.

3. Korelácia Vám môže pomôcť diverzifikovať riziko

Ďalšou výhodou používania menovej korelácie je, že Vám môže pomôcť diverzifikovať Vaše riziko zaistením svojich pozícií. Zabezpečenie je stratégia, ktorá zahŕňa zaujatie opačnej alebo kompenzačnej pozície s cieľom zabezpečiť pozíciu voči určitému riziku. Napríklad, ak máte dlhú pozíciu na EUR/USD, ste vystavení riziku znehodnotenia eura voči americkému doláru.

Ak chcete toto riziko zabezpečiť, môžete zaujať krátku pozíciu na inom páre, ktorý je podľa Vás pozitívne korelovaný s eurom EUR/USD. Takto môžete v prípade poklesu eura voči americkému doláru kompenzovať časť svojich strát ziskom z krátkej pozície.

4. Môžete ho použiť na potvrdenie prierazov a vyhnúť sa falošným vstupom

Korelácia mien Vám tiež môže pomôcť potvrdiť Vaše obchodné signály a vyhnúť sa falošným prierazom a zlým vstupom. Ak chcete potvrdiť prieraz a vyhnúť sa zlému vstupu, môžete na overenie svojho obchodného signálu použiť korelované páry. Ak napríklad vidíte prieraz na páre EUR/USD, môžete skontrolovať, či k rovnakému prierazu dochádza aj na iných pároch, o ktorých viete, že sú pozitívne korelované s párom EUR/USD.

Ak je prieraz potvrdený viacerými pármi, je pravdepodobnejšie, že ide o skutočný prieraz a platný obchodný signál. Ak však prieraz nie je potvrdený inými pármi alebo ak je v rozpore s korelovanými pármi, je pravdepodobnejšie, že ide o falošný signál.

Záverom možno povedať, že korelácia menových párov môže byť skvelým nástrojom na úspešné obchodovanie. Ak obchodníci pochopia vzťah medzi rôznymi menovými pármi, môžu získať cenné poznatky o dynamike trhu, prijímať informovanejšie obchodné rozhodnutia a lepšie riadiť svoje obchody s cieľom maximalizovať svoje zisky.

Mali by ste si však uvedomiť, že obchodovanie s korelovanými pármi nie je bez rizika. Vždy by ste mali používať správne techniky riadenia rizika, ako sú príkazy stop-loss a určovanie veľkosti pozície, aby ste ochránili svoj účet pred neočakávanými pohybmi na trhu.


Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom