Forex trhu

Category archive Forex Market
factors to consider before scalping
6.5 (Aktualizované: 2024)

4 hlavné faktory, ktoré treba zvážiť pred skalpovaním

Skalpovanie je obchodný systém, ktorého cieľom je využiť malé cenové pohyby alebo zmeny na zisk. Môže to byť veľmi ziskové (ak sa šikovne vykoná). A je to možno jedna z najatraktívnejších stratégií pre obchodníkov. Pozrime sa na niektoré aspekty, ktoré by ste mali zvážiť predtým, než ich začnete používať pri obchodovaní.

identify, find key levels forex prop trading
8.1 (Aktualizované: 2024)

Jednoduché spôsoby, ako identifikovať kľúčové úrovne pri obchodovaní

Kľúčové úrovne sú dôležitými cenovými bodmi na grafe obchodovania, kde má trh tendenciu silne reagovať. Môžu Vám pomôcť identifikovať potenciálnu úroveň supportu a rezistencie, vstupné a výstupné body a smer trendu. V tomto blogovom príspevku sa podelíme o kľúčové úrovne, prečo sú dôležité a ako nájsť...

Profitable Prop Trader 2024
29.12 (Aktualizované: 2023)

Ako prejsť z nuly k ziskovému obchodovaniu v novom roku

Je tu opäť nový obchodný rok. Prečo ho neurobiť špeciálnym a výnimočným? Rok 2024 môžete urobiť pre seba ziskovým a pozoruhodným rokom obchodovania na trhu. Je čas zlepšiť svoj výkon! Ako to dosiahnuť? V tomto blogovom príspevku sa s Vami podelím o niekoľko tipov, ktoré Vám pomôžu zažiť vzrušujúce a...

Supply And Demand Trading
8.12 (Aktualizované: 2023)

5 tipov pre ziskové obchodovanie supportov a rezistencií

Zóny supportu a rezistancie sú oblasti na grafe, v ktorých sa cena výrazne posunula nahor alebo nadol, čím sa vytvorila nerovnováha medzi kupujúcimi a predajcami. Tieto zóny sú dôležité pre forexové obchodovanie, pretože môžu naznačovať, kde sa cena pravdepodobne obráti alebo bude pokračovať vo svojom smere, čím poskytujú potenciálne vstupné a výstupné body...

confidence forex prop trading
20.11 (Aktualizované: 2023)

Prečo je dôvera životne dôležitá pre úspešný trading a ako ju rozvíjať

Je ťažké byť úspešný a udržateľný v obchodovaní bez dôvery. Sebavedomie je Vaše skutočné presvedčenie a dôvera vo vlastné schopnosti, úsudok, systém alebo stratégiu a Vaša ochota konať na ich základe. Je založená na realistických a racionálnych očakávaniach a je nevyhnutná pre úspech v obchodovaní. V tomto príspevku na blogu sa budeme...

fomo forex prop trading
17.11 (Aktualizované: 2023)

5 príznakov, že obchodujete kvôli FOMO (Fear of Missing Out) a ako to môžete napraviť

FOMO, teda strach zo zmeškania, je bežným javom pri obchodovaní na forexe. Odkazuje na pocit úzkosti a ľútosti, ktorý vzniká, keď si myslíte, že Vám uniká zisková príležitosť na trhu alebo že sa iným obchodníkom darí lepšie ako Vám. Môže Vás viesť k tomu, že budete robiť iracionálne a impulzívne...

Patience Risk Management Tool forex Prop Trading
13.11 (Aktualizované: 2023)

4 dôvody, prečo je trpezlivosť silným nástrojom riadenia rizík a rastu v obchodovaní

Obchodovanie na Forexe je spojené s rizikom, pretože obchodníci sú každý deň vystavení volatilite a neistote na trhu. Na získanie úspešných skúseností musia mať prop obchodníci spoľahlivý systém riadenia rizík. A jedným z kľúčových prvkov tohto systému je trpezlivosť. Trpezlivosť je schopnosť pokojne čakať a znášať ťažkosti bez...

avoid slippage forex prop trading
10.11.

3 jednoduché tipy, ktoré Vám pomôžu znížiť sklz pri obchodovaní

Slippage pri forexovom obchodovaní je rozdiel medzi cenou, ktorú požadujete za obchod, a cenou, za ktorú sa obchod skutočne vykoná. Môže k nemu dôjsť z rôznych dôvodov, ako je volatilita trhu, trhové medzery, veľkosť príkazu, typ príkazu a rýchlosť príkazu. Je „prirodzenou" súčasťou obchodovania. Môže byť pozitívna alebo...

Currency Correlation forex prop trading
6.11.

Ako využiť koreláciu mien vo svoj obchodný prospech

Menová korelácia jednoducho označuje vzťah medzi hodnotou dvoch rôznych menových párov. Pomáha obchodníkom pochopiť, ako sa jeden menový pár pohybuje vo vzťahu k druhému. Kladná korelácia znamená, že páry sa pohybujú rovnakým smerom, zatiaľ čo záporná korelácia znamená, že sa pohybujú opačným smerom. Ako forexový obchodník je veľmi dôležité, aby...

Probability thinking in forex prop trading
3.11 (Aktualizované: 2023)

Ako Vám myslenie v pravdepodobnostiach pomôže stať sa úspešným obchodníkom

Pravdepodobnostné myslenie (myslenie v pravdepodobnostiach) je spôsob uvažovania o pravdepodobnosti výskytu určitých udalostí. Zahŕňa priradenie pravdepodobnosti každému možnému výsledku situácie namiesto toho, aby sa jednoducho zameralo na samotný potenciálny výsledok. Napríklad namiesto toho, aby si myslel: „Na tomto obchode určite dosiahnem zisk," forexový obchodník, ktorý rozmýšľa v...