RF Tradingová Súťaž

Podmienky a časté otázky

 • Logo Rebelsfunding
  Kedy obdržím prihlasovacie údaje k účtu?
  Obchodník, ktorý sa zaregistroval do súťaže, obdrží prihlasovacie údaje k svojmu súťažnému obchodnému účtu najskôr 0-3 dni pred začatím súťaže a najneskôr do začiatku súťaže.
 • Logo Rebelsfunding
  Kto sa môže zúčastniť?
  Zapojiť do súťaže sa môže každý, kto dovŕšil vek minimálne 18 rokov, vyplnil registračný formulár a vlastní minimálne jeden potrebný KYC dokument, potrebný pre verifikáciu víťaza, a nemá trvalý pobyt v jednej zo zakázaných krajín, ktoré sú vylúčene z poskytovania našich služieb. Zamestnanci spoločnosti RebelsFunding majú zakázané zúčastniť sa tejto súťaže.
 • Logo Rebelsfunding
  Môžem mať viacero účtov?
  Každý obchodník sa do konkrétnej súťaže pre každý mesiac môže zaregistrovať len raz. Pokiaľ zistíme, že obchodník sa zaregistroval s viacerými účtami, tieto účty mu budú odobraté a môže byť zo súťaže diskvalifikovaný. V prípade výhry mu táto výhra nemusí byť poskytnutá a jeho výhru získa obchodník, ktorý je v poradí za ním.
 • Logo Rebelsfunding
  Registrácia
  Všetky údaje v registračnom formulári musia byť vyplnené pravdivo a správne.
 • Logo Rebelsfunding
  Ako sa určuje víťaz?
  Víťaz a poradie obchodníkov sa určuje na základe profitu vygenerovanom na súťažnom účte počas trvania súťaže. Vyhráva obchodník, ktorému po ukončení súťaže a po uzavretí všetkých obchodov ostane na súťažnom účte najvyšší profit. Za ním nasledujú obchodníci v poradí podľa výšky vygenerovaného profitu.
 • Logo Rebelsfunding
  S akým účtom sa obchoduje?
  Súťažný účet má hodnotu $80,000. Všetci súťažiaci disponujú rovnakým účtom. Tento účet je demo účet a po ukončení súťaže bude zrušený a obchodník k nemu nebude mať prístup. Zo súťažného účtu nemôže byť vyplatený akýkoľvek podiel zo zisku, ani z neho obchodník nezíska žiadne výhody po ukončení súťaže a slúži iba pre potreby súťaže.
 • Logo Rebelsfunding
  Môžem opakovať keď vypadnem?
  Každý obchodník má možnosť zaregistrovať sa do súťaže len raz a po ukončení registrácií už nie je možnosť opätovnej registrácie. Pokiaľ obchodník zo súťaže vypadne, bude musieť počkať na otvorenie registrácie pre nasledovnú súťaž.
 • Logo Rebelsfunding
  Aká je veľkosť páky na súťažnom účte?
  Páka na súťažnom obchodnom účte je nastavená nasledovne: Pákový efekt účtu v tomto programe je nastavený na úrovni 1:100 pre hlavné páry, 1:75 pre krížové páry, 1:50 pre exotické páry, 1:25 pre kovy, 1:25 pre akciové indexy, 1:5 pre energie, 1:2.5 pre akcie a 1:2.5 pre kryptomeny.
 • Logo Rebelsfunding
  Kedy sa súťaž začína a ako dlho trvá?
  Súťaž začína prvý deň v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po registrácii a trvá do posledného kalendárneho dňa v rovnakom mesiaci, v ktorom začala.
 • Logo Rebelsfunding
  Kedy mi bude odovzdaná výhra?
  Výhra bude výhercom odovzdaná do 48 hodín od zverejnenia víťazov súťaže a po následnej verifikácii víťazov.
 • Logo Rebelsfunding
  Aké sú pravidlá?
  Denný pokles - 5%, Maximálny pokles - 10%, Minimálny počet obchodov - NIE, Držanie pozícií cez noc - ÁNO, Držanie pozícií cez víkendy - ÁNO, Obchodovanie počas správ - ÁNO, Požadovaný TP alebo SL - NIE, Obmedzenia veľkosti lotu - NIE (Obchodná páka je obmedzenie).
 • Logo Rebelsfunding
  Dôležité pravidlo
  Ak Váš účet dosiahne maximálny denný DD (Drawdown), Váš účet bude uzavretý a budete vylúčený zo súťaže a z rebríčka!
 • Logo Rebelsfunding
  Denný drawdown založený na Equity
  Maximálny denný DD je viazaný na equity, denná začiatočná Equity je určená o 22:00 UTC.
 • Logo Rebelsfunding
  Weekend trading of cryptocurrencies is not possible.

Upozornenie

Verifikácia výhercov. Z dôvodu transparentnosti a kvôli zabráneniu podvádzaniu je potrebné potvrdenie totožnosti výhercu a následná verifikácia pomocou dokladu totožnosti. Súťažiaci počas registrácie súhlasia s poskytnutím KYC dokumentov, potrebných k ich verifikácii a následnému uplatnení si výhry. Pokiaľ výherca odmietne poskytnúť potrebné dokumenty, výhra mu nebude udelená a náhodným losovaním sa jeho výhra udelí niektorému zo súťažiacich. Akceptované dokumenty sú – Cestovný pas, Občiansky preukaz, Vodičsky preukaz, National insurance card. Po vyhlásení víťazov bude víťazom zaslaný e-mail, v ktorom bude požiadane o predloženie niektorého z týchto dokumentov. Výherca má 5 dní na poskytnutie potrebného dokumentu, pokiaľ sa tak nestane, výhra mu prepadne v prospech iného, náhodne vylosovaného, súťažiaceho.

Vážení obchodníci, táto súťaž je súčasťou testovania nášho systému, vďaka ktorému prinášame našim obchodníkom lepší zážitok z obchodovania. Počas jej trvania môže dochádzať k výpadkom, ktoré môžu mať za následok dočasnú nedostupnosť platformy, občasné logouty alebo nemožnosť otvárať a zatvárať pozície, prípadne zlé zobrazovanie na grafe. Za všetky zmienené komplikácie sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme, že sa spoločne s nami podieľate na zdokonaľovaní našej RF-Trader obchodnej platformy. Kompenzácie za straty spôsobené výpadkom alebo inými technickými problémami na súťažnom účte nebudú poskytnuté.

Potvrdením registrácie súhlasíte, že ste oboznámení a súhlasíte s podmienkami súťaže. A že všetky údaje, ktoré poskytol vo formulári, sú pravdivé!

Odmeny

Získajte uznanie, otvorte si dvere k svetu obchodovania a porazte trhy. Pripojte sa do súťaže RF Trading Competition a staňte sa súčasťou elity traderov. Víťazi súťaže budú odmenení jedným z našich obchodných programov.

 • 1st Miesto: Copper $160,000 program + Hotovosť 1000 USD 
 • 2nd Miesto: Copper $80,000 program + Hotovosť 500 USD 
 • 3rd Miesto: Copper $40,000 program + Hotovosť $300 
 • 4.-5. miesto: Copper $40,000 program
 • 6.-10. miesto: Copper $20,000 program
 • 11.-20. miesto: Copper $10,000 program
 • 21.-50. miesto: Copper $5,000 program

Registrácia končí:

Nedeľa, 3. marca, o 22:00 UTC.

0
Obchodníkov sa prihlásilo

Nová zóna

Rebríček

Buďte v strehu pre okamžité aktualizácie o výkone a štatistikách top 50 obchodníkov v našej vzrušujúcej novej zóne!