Ako bezpečne diverzifikovať svoje obchodné portfólio

diversify trading portfolio

Diverzifikácia portfólia znamená rozloženie Vašej investície medzi rôzne aktíva so zámerom využiť rôzne príležitosti na trhu.

Diverzifikácia môže byť účinným nástrojom na ochranu účtov a generovanie ziskov, ak je implementovaná inteligentne a technicky.

Tu sú spôsoby, ako bezpečne diverzifikovať svoj obchodný kapitál:

1. Poznajte svoju toleranciu voči riziku

Vaša chuť riskovať (vedieť, koľko ste ochotní stratiť) by mala riadiť Vaše rozhodnutie. Mala by riadiť Vaše pozície, mala by Vám pomôcť strategicky alokovať Váš kapitál.

Ak máte vysokú úroveň tolerancie, možno Vám bude vyhovovať rozloženie svojich prostriedkov medzi viacero volatilných nástrojov alebo urobte opak, ak je Vaša tolerancia k riziku nízka.

Uvedomenie si svojej kapacity. Uvedomte si, čo dokážete zvládnuť, a to Vám pomôže robiť správne rozhodnutia. Vyberte si menové páry alebo iné symboly a veľkosti pozícií pre Vašu stratégiu diverzifikácie.

2. Zvážte koreláciu

Predtým, ako rozložíte svoju investíciu, musíte najprv pochopiť, či Vaše vybrané aktíva korelujú (čiže či sa navzájom ovplyvňujú pozitívne alebo negatívne).

Pre istotu si nevyberajte menové páry, ktoré sa pohybujú v tandeme (rovnakým smerom). Môžete pracovať aj s dvojicami, ktoré sa pohybujú opačným smerom.

Vyberte menové páry so slabým alebo nulovým vzťahom/prepojeniami.

Zahrňte neforexové aktíva, ako sú kryptomeny, indexy, energia atď.

3.Využite rôzne obchodné stratégie

Obchodný systém, ktorý je produktívny na páre X, nemusí byť účinný na páre Y.

Zistite, čo skutočne funguje na každom trhu.

Chcete použiť najvhodnejšiu stratégiu pre každú finančnú triedu.

4. Vyvážte obchody s vysokým a nízkym rizikom

Prideľte malé pozície vysoko volatilným nástrojom s vysokým ziskom a veľké pozície k menej volatilným trhom s vysokou pravdepodobnosťou zisku..

Týmto spôsobom hráte na istotu pre prípad, že by niektoré z Vašich obchodov smerovali na juh.

Diverzifikáciu Vám odporúčame využiť, ak máte silné obchodné skúsenosti.

Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom