Medzinárodný bankový prevod (USD)

Európsky bankový prevod (EUR)

Ak ste spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od jej uzavretia. Upozorňujeme, že ak začnete obchodovať na tréningovej obchodnej platforme pred uplynutím tejto lehoty, právo na odstúpenie od zmluvy zanikne.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Údaje uvedené v objednávce zpracováváme výhradně za účelem jejího dokončení v souladu s Podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů.

Mám zľavový kód

Súhlasím s podmienkami.

Prosím, potvrďte, že Vaša krajina je členom Európskej únie.

E-mail (Bez Hotmail/Outlook)*

Páka v tomto programe je nastavená na 1:50 (RCF 1:25) pre hlavné menové páry, 1:37 (RCF 1:20) pre krížové páry, 1:25 (RCF 1:15) pre exotické páry, 1:15 (RCF 1:15) pre kovy, 1:15 (RCF 1:15) pre akciové indexy, 1:5 pre energie, 1:2,5 pre akcie a 1:2,5 pre kryptomeny.

Počas jedného obchodného dňa (24 hodín) Váš účet nesmie klesnúť o viac než je DD. Začiatočný kapitál je nastavený o 10:00 UTC.

Maximálny pákový efekt nastavený pre tento účet (RCF účet = financovaný účet). Je rôzny pre rôzne kategórie na trhu (Forex, Kovy, Index, Akcie, Kryptomeny)

Až do 1:200 / RCF 1:100

Veľkosť virtuálneho kapitálu

Vyhradzujeme si právo vybrať inú metódu na základe krajiny, v ktorej sa nachádzate, zaistiť legitimitu.

Skutočný obchod je definovaný ako nezávislý, jednotlivý obchod, ktorý obchoduje s aktuálnou situáciou na trhu. Rozdelenie objemu na menšie časti alebo vykonávanie ďalších malých obchodov bude spoločne počítané ako jeden jediný obchod.

Minimálny počet reálnych obchodov potrebný na splnenie podmienok programu pre každú fázu.

Vlastná faktúra

Naša faktúra

Až do 1: 50

Mobil (medzinárodný formát, prosím)*

Maximálny počet dní trvania programu

CIEĽOVÝ ZISK 

MAX POKLES

DENNÝ POKLES 

PÁKA

MIN OBCHODOV 

MAXIMUM DNÍ  

ROZDELENIE ZISKU

VRATKA POPLATKU

MAX FINANCOVANIE 

KÚPIŤ

Maximálny pomer páky nastavený pre tento účet.

Copper

Na tento účet je to $2,000 v každej fáze

Maximálny možný objem prostriedkov na účte RCF, po úspešnom splnení všetkých požadovaných podmienok

Podiel na zisku v %, ktorý bude vyplatený obchodníkovi.

Maximálne čerpanie zostatku na účte (vlastný kapitál) v % vyjadrení v súčte otvorených a uzavretých obchodov za 1 deň (24h), začiatok UTC + 2

Maximálny počet dní trvania programu - jednotlivé fázy / neobmedzené po ukončení programu

Výška zisku v % je nevyhnutná na úspešné splnenie požiadaviek programu / nie je potrebná po ukončení programu

Pre tento účet je to 100 % ihneď po dokončení fázy 4.

$ 10000

Pre tento účet je to 50% po dokončení druhej fázy a 50% po dokončení fázy 4

Silver

Pre tento účet je to $200 v prvej fáze a $100 v druhej fáze

Pre tento účet je to $250 v oboch fázach

Pre tento účet je to $250

No

Gold

Minimálne 8 skutočných obchodov požadovaných v tomto programe na dokončenie jednej tréningovej fázy

Súťaž

Vyplňte svoje údaje a zaregistrujte sa, prajeme veľa šťastia!

Mobilný telefón*

E-mail (Bez Yahoo, Hotmail, alebo Outlook)*

Mobil (medzinárodný formát, prosím)*

E-mail *

Osobné údaje*

Všeobecné podmienky*

Podmienky súťaže*

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Neobmedzený

formuláre

Prosím, potvrďte, že Vaša krajina je členom Európskej únie.

Prosím, potvrďte, že Vaša krajina sa nachádza mimo EU (Afrika, USA, Austrália...).

Mám zľavový kód

Ak Vaša krajina používa IBAN, prosím, napíšte ho sem.

DIAMOND