Ako nainštalovať aplikáciu na PC

Dôrazne Vám odporúčame použiť Google Chrome, keďže aplikácia je na to optimalizovaná!

Prehliadač Chrome – automaticky

1. Otvorte v počítači prehliadač Chrome a zadajte adresu webtrader.rf-trader.com. Prihláste sa pomocou čísla obchodného účtu a hesla.

Prehliadač Chrome – automaticky

2. Po načítaní platformy sa zobrazí okno s otázkou, či chcete platformu používať cez prehliadač alebo ju nainštalovať do počítača alebo mobilného telefónu. Vyberte možnosť „Áno“.

Prehliadač Chrome – automaticky

3. Po výbere možnosti „Áno“ sa zobrazí okno s otázkou, či chcete aplikáciu nainštalovať. Vyberte „Inštalovať“.

Prehliadač Chrome – automaticky

4. V aplikácii sa automaticky otvorí platforma RF-Trader a na Vašej ploche sa vytvorí ikona, pomocou ktorej sa môžete prihlásiť do našej obchodnej platformy.

Prehliadač Chrome – manuálne

1. V počítači otvorte prehliadač Chrome a zadajte adresu webtrader.rf-trader.com. Prihláste sa pomocou čísla obchodného účtu a hesla.

Prehliadač Chrome – manuálne

2. Po načítaní platformy prejdite do nastavení pomocou tlačidla s tromi bodkami v pravom hornom rohu prehliadača.

Prehliadač Chrome – manuálne

3. V nastaveniach vyberte možnosť Inštalovať RF-Trader.

Prehliadač Chrome – manuálne

4. V aplikácii sa automaticky otvorí platforma RF Trader a na Vašej ploche sa vytvorí ikona, pomocou ktorej sa môžete prihlásiť do našej obchodnej platformy.

Prehratím videí súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

zistiť viacPovolit video

Ako nainštalovať aplikáciu do telefónu

Dôrazne Vám odporúčame použiť Google Chrome, keďže aplikácia je na to optimalizovaná!

Prehliadač Chrome pre Android

1. V prehliadači Chrome zadajte adresu mwebtrader.rf-trader.com. Po úvodnom načítaní stránky vstúpte do nastavení kliknutím na tlačidlo s tromi bodkami v pravom hornom rohu stránky.

Prehliadač Chrome pre Android

2. Keď sa zobrazí ponuka nastavení, vyberte možnosť „Inštalovať“.

Prehliadač Chrome pre Android

3. Objaví sa vyskakovacie okno s ikonou označenou „RF-Trader“ a možnosťami „Pridať“ alebo „Zrušiť“. Zvoľte "Pridať".

Prehliadač Chrome pre Android

4. Na Vašej domovskej obrazovke sa zobrazí ikona označená ako „RF Trader“, ktorá Vám poskytne rýchly a jednoduchý prístup k našej obchodnej platforme.

Prehliadač Firefox pre Android

1.V prehliadači Firefox zadajte adresu mwebtrader.rf-trader.com. Po úvodnom načítaní stránky vstúpte do nastavení kliknutím na tlačidlo s tromi bodkami v pravom dolnom rohu stránky.

Prehliadač Firefox pre Android

2. Keď sa zobrazí ponuka nastavení, vyberte možnosť „Inštalovať“.

Prehliadač Firefox pre Android

3. Objaví sa vyskakovacie okno s ikonou „RF-Trader“ a možnosťami „Pridať“ alebo „Zrušiť“. Zvoľte "Pridať".

Prehliadač Firefox pre Android

4. Na Vašej domovskej obrazovke sa objaví ikona „RF-Trader“, ktorá Vám poskytne rýchly a jednoduchý prístup k našej obchodnej platforme.

Prehliadač Opera pre Android

1. V prehliadači Opera zadajte adresu mwebtrader.rf-trader.com. Po úvodnom načítaní stránky vstúpte do nastavení kliknutím na tlačidlo s tromi bodkami v pravom hornom rohu stránky.

Prehliadač Opera pre Android

2. Zobrazí sa ponuka nastavení. Vyberte možnosť „Domovská obrazovka“.

Prehliadač Opera pre Android

3. Zobrazí sa výzva na zadanie mena. Predvolená možnosť bude „RF-Trader“. Vyberte možnosť „Pridať“.

Prehliadač Opera pre Android

4. Objaví sa vyskakovacie okno s ikonou „RF-Trader“ a možnosťami „Pridať“ alebo „Zrušiť“. Zvoľte "Pridať".

Prehliadač Opera pre Android

5. Na Vašej domovskej obrazovke sa objaví ikona „RF-Trader“, ktorá Vám poskytne rýchly a jednoduchý prístup k našej obchodnej platforme.

Ako nainštalovať aplikáciu na iPhone

Safari prehliadač pre iOS

1. In your Safari mobile browser, enter the web address mwebtrader.rf-trader.com. After the homepage loads, press the button marked in the image.

Safari prehliadač pre iOS

2. Zobrazí sa Vám ponuka, zvolíte ponuku: Pridať na domácu obrazovku.

Safari prehliadač pre iOS

3. Objaví sa Vám okno s náhľadom ikony RF-Tader a možnosťou zrušiť, alebo pridať. Zvolíte možnosť pridať.

Safari prehliadač pre iOS

4.Na Vašej domácej obrazovke sa vytvorí ikona RF-Trader, pomocou ktorej sa môžete prihlasovať do našej obchodnej platformy.