RF COPPER 4 fázový tréningový program

Podrobné podmienky a odporúčania

 • Logo Rebelsfunding
  1. Cieľový zisk (tréningový účet)
  Tento model má štyri fázy overenia zručnosti obchodníka. V prvom tréningovom období musí obchodník dosiahnuť zvýšenie hodnoty o 5 % do 999 dní, a v druhom, treťom a štvrtom tréningovom období tiež 5 %. Všetky obchody je potrebné uzatvoriť manuálne alebo použitím Take Profit (zisky je potrebné pripísať na balance).
 • Logo Rebelsfunding
  2. Časový limit (tréningový účet)
  Rozumieme, že trhová situácia nie je vždy priaznivá a niekedy obchodník potrebuje viac času. Preto Vám poskytujeme flexibilitu bez časového obmedzenia a tlaku, až kým nedosiahnete cieľový zisk.
 • Logo Rebelsfunding
  3. Počet obchodov (tréningový účet)
  Minimálny počet obchodov v tomto tréningovom programe sú 4 obchody v každej zo 4 fáz. Ide o reálne obchody, žiadne štiepenie objemu na menšie časti ani doplňujúce malé obchody nebudú počítané. Reálny obchod je nezávislý, samostatný obchod obchodujúci nejakú aktuálnu tržnú situáciu. Táto podmienka nám slúži k odfiltrovaniu gamblerského, podvodného a iného nevhodného správania traderov a je nutná k určeniu toho, či trader skutočne vie, čo robí alebo má iba šťastie.
 • Logo Rebelsfunding
  4. Zľava (tréningový účet)
  Ak zlyháte na Vašom tréningovom účte a porušíte jedno z pravidiel, budete mať nárok na zľavu 10 % pri ďalšom pokuse.
 • Logo Rebelsfunding
  5. Vrátenie poplatku bonus (tréningový účet)
  Ak úspešne splníte ciele, dostanete späť 200 % Vašich vstupných poplatkov spolu s prvou platbou provízie.
 • Logo Rebelsfunding
  6. Maximálny celkový pokles (tréningový účet a účet RCF)
  Maximálny pokles na účte je stanovený na úrovni 10 % z počiatočného kapitálu na tréningovom účte a je viazaný ako na zavreté obchody, tak na otvorené obchody. Platí to pre každú zo 4 fáz na tréningovom obchodnom účte. Príklad: EQUITY na učte 10,000 nesmie byť menšia ako 9,000. V prípade, že toto pravidlo porušíte, Váš účet sa prepne do módu read only a obchody budú uzavreté.
 • Logo Rebelsfunding
  7. Denný maximálny pokles (Tréningový účet a RCF účet)
  V rámci jedného obchodného dňa (24 h) nesmie Váš účet poklesnúť o viac ako 5%. Štartovacia equity sa stanoví stále v čase GMT+2. O sledovanie tohto pravidla sa stará automatický systém, v prípade že toto pravidlo porušíte, Váš účet sa prepne do módu read only a obchody budú uzavreté. Platí to pre všetky 4 fázy na tréningovom obchodnom účte. V prípade, že toto pravidlo porušíte na účte RCF a zostatok účtu bude kladný, môžete požiadať o kontrolu, ak sa preukáže dodržanie všetkých podmienok, neobjaví sa žiaden náznak gamblingu alebo inej neprípustnej obchodnej metóde špecifikovanej vo VOP, tak budete mať nárok na výplatu svojho podielu provízie.
 • Logo Rebelsfunding
  8. Obchodná páka (tréningový účet a účet RCF)
  Páka v tomto programe je nastavená na 1:200 (RCF 1:100) pre hlavné menové páry, 1:150 (RCF 1:50) pre krížové páry, 1:100 (RCF 1:25) pre exotické páry, 1:25 (RCF 1:15) pre kovy, 1:25 (RCF 1:15) pre akciové indexy, 1:5 pre energie, 1:2,5 pre akcie a 1:2,5 pre kryptomeny.
 • Logo Rebelsfunding
  9. Správanie obchodníka a stratégie (tréningový účet a RCF účet)
  Obchodník môže obchodovať akýmkoľvek spôsobom mu vyhovuje a dokáže pomocou neho splniť požadované podmienky. Čím širšia škála obchodníkov, tým väčšia diverzifikácia pre nás, a preto podporujeme každý rozumný, nie gamblersky a podvodný spôsob obchodovania. K úspešnému dokončeniu tréningovej fázy je takmer nevyhnutné, aby ste mali obchodný plán a správny money management. Podporujeme každého slušeného obchodníka, ktorý sa nezúčastňuje na žiadnej neprípustnej podvodnej obchodnej metóde ďalej definovanej vo VOP.
 • Logo Rebelsfunding
  10. Obmedzenia (tréningový účet a účet RCF)
  Nie
 • Logo Rebelsfunding
  11. Obchodné inštrumenty (tréningový účet a RCF účet)
  Obchodovať je možné všetko, čo sa aktuálne nachádza v tradingovej platforme, ponuku inštrumentov môžeme rozširovať, ale aj zužovať podľa záujmu obchodníkov a úspešnosti obchodníkov, snažíme sa, aby mali obchodníci čo najlepšie obchodné podmienky. Aktuálne môžete obchodovať FOREX, kovy, niektoré akciové indexy, niektoré kryptomeny, niektoré akcie a energie. Ponuka je pestrá a môžete si ju pozrieť priamo v tréningovej platforme.
 • Logo Rebelsfunding
  12. EA automatické obchodné systémy (tréningový účet a RCF účet)
  Prop trading nie je o využívaní hromadných robotov a podobne, v rámci diverzifikácie našich zdrojov preferujeme ručné obchodovanie čo najširšej škály obchodných štýlov. Na našej tréningovej obchodnej platforme nie je možné spúšťať žiadne EA.
 • Logo Rebelsfunding
  Po úspešnom prejdení štvorfázového tréningového programu Vám vznikne nárok na prístup k účtu RCF, po podpise zmluvy a overení KYC dokumentov, následne aj nárok na vyplácanie provízie.
 • Logo Rebelsfunding
  13. Rozdelenie profitu (RCF účet)
  Máte nárok na 80% províziu z vygenerovaného zisku na RCF účte v prvom mesiaci, a pomer zdieľania zisku sa môže zvýšiť až na 90% v nasledujúcich mesiacoch. Prvú výplatu provízie môžete požiadať najskôr 14 dní od otvorenia prvého obchodu na RCF účte.
 • Logo Rebelsfunding
  14. Vyplatenie provízie (RCF účet)
  Ak máte nárok na vyplatenie provízie zo ziskov vygenerovaných na RCF účte, môžete o výplatu požiadať e-mailom na: billing@rebelsfunding.com alebo priamo v Tréningovej obchodnej platforme. Pred výberom musíte mať zatvorené všetky obchody.
 • Logo Rebelsfunding
  15. Plán navyšovania (RCF účet)
  Po úspešnom absolvovaní tréningových účtov a získaní RCF účtu naša spolupráca len začína. Ak preukážete konzistentnosť a vytvoríte zisk 15 % alebo viac v súhrne počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov a aspoň dva z týchto mesiacov sú ziskové, zvýšime Váš účet podľa nasledujúceho kľúča; navýšime Váš účet o 25 % pôvodnej hodnoty a potom tento proces opakujeme znova a znova. Po roku spolupráce môže byť Váš účet o 100 % väčší. O zvýšenie môžete kedykoľvek požiadať e-mailom support@frcsm.com
 • Logo Rebelsfunding
  16. Strata (RCF účet)
  Obchodník nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu na tréningových účtoch ani na RCF účtoch, všetky obchody, ktoré vykonávate, sú v rámci simulovaného prostredia reálnych cenových kotácií, za všetky obchody, ktoré firma FRCSM urobí v reálnom tržnom prostredí, nesie zodpovednosť samotná firma, FRCSM má na svojich účtoch RCF vlastné rizikové modely, ktoré zodpovedajú za to, či sa obchod vykoná, alebo nie. Obchodník nenesie žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré môže spôsobiť, avšak vyslovene odporúčame dodržiavať striktné pravidlá risk managementu a ostatné pravidlá VOP pre maximalizáciu úspechu na oboch stranách.

PRESTAŇTE PRICHÁDZAŤ O VLASTNÉ PENIAZE ZAČNITE ZARÁBAŤ S NAMI!