RF DIAMOND TRÉNINGOVÝ PROGRAM

Podrobné podmienky a odporúčania

Tento tréningový program je 1 fázový, 10 levelový  tréningový program, ktorý je navrhnutý tak, aby obchodník mohol dostavať províziu hneď od začiatku a mal obrovský potenciál rastu. Obchodník si na začiatku kupuje tréningový program, v ktorom po splnení prvého cieľového profitu na úrovni 10 % dostane späť 100% vstupného poplatku! Následne Vám vznikne nárok na prístup k RCF účtu, po podpise zmluvy a overení KYC dokumentov, následne aj nárok na vyplácanie provízie na každom z levelov.


 • Logo Rebelsfunding
  1. Vrátenie poplatku bonus (tréningový účet)
  Obchodník má nárok na bonus vo veľkosti 100 % poplatku za tréningový program po úspešnom dosiahnutí cieľového zhodnotenia 10 % v 1. fáze (level 0) na tréningovom účte.
 • Logo Rebelsfunding
  2. Maximálny pokles účtu (tréningový účet a RCF účet)
  Maximálny pokles na účte je stanovený na úrovni 5 % z počiatočného kapitálu na tréningovom účte alebo navýšenom RCF účte a je viazaný ako na zavreté obchody tak na otvorené obchody. Príklad: EQUTY na účte 10,000 nesmie byť menšia ako 9,500. V prípade, že toto pravidlo porušíte, Váš účet sa prepne do módu read only a obchody budú uzavreté.
 • Logo Rebelsfunding
  3. Denný maximálny pokles (tréningový účet a RCF účet)
  Nie ste limitovaný denným poklesom, len celkovým poklesom.
 • Logo Rebelsfunding
  4. Cieľový zisk a progres (tréningový účet a RCF účet)
  Tento program má 1 úroveň overovania zručnosti obchodníka a 10 levelov navyšovania kapitálu na účtoch RCF. V 1. tréningovej fáze musíte dosiahnuť 10% zisk, aby ste mali nárok na vrátenie 100 % poplatku za tréningovú fázu. Následne Vám vznikne nárok na účet RCF, ktorý sa bude zväčšovať podľa nasledujúcej tabuľky s každým dosiahnutím cieľového profitu 10 %. Všetky obchody je potrebné zatvoriť manuálne alebo pomocou Take Profit (zisky je potrebné pripísať na balance).
 • Logo Rebelsfunding
  5. Obchodná páka (tréningový účet a RCF účet)
  Páka v tomto programe je nastavená na 1:50 (RCF 1:50) pre hlavné menové páry, 1:37 (RCF 1:25) pre krížové páry, 1:25 (RCF 1:25) pre exotické páry, 1:15 (RCF 1:15) pre kovy, 1:15 (RCF 1:15) pre akciové indexy, 1:5 pre energie, 1:2,5 pre akcie a 1:2,5 pre kryptomeny.
 • Logo Rebelsfunding
  6. Časový limit (tréningový účet a účet RCF)
  Neexistuje tu žiaden časový limit.
 • Logo Rebelsfunding
  7. Počet obchodov (tréningový účet a RCF účet)
  Minimálny počet obchodov v tomto tréningovom programe sú 5 reálne obchody na každom z levelov, žiadne štiepenie objemu na menšie časti ani doplňujúce malé obchody nebudú počítané. Reálny obchod je nezávislý, samostatný obchod obchodujúci nejakú aktuálnu tržnú situáciu. Táto podmienka nám slúži k odfiltrovaniu gamblerského, podvodného a iného nevhodného správania traderov a je nutná k určeniu toho, či trader skutočne vie, čo robí, alebo má iba šťastie.
 • Logo Rebelsfunding
  8. Správanie obchodníka a stratégie (tréningový účet a RCF účet)
  Obchodník môže obchodovať, akýmkoľvek spôsobom mu vyhovuje a dokáže pomocou neho splniť požadované podmienky. Čím širšia škála obchodníkov, tým väčšia diverzifikácia pre nás, a preto podporujeme každý rozumný, nie gamblersky a podvodný spôsob obchodovania. Podporujeme každého slušného obchodníka, ktorý sa nezúčastňuje na žiadnej neprípustnej podvodnej obchodnej metóde ďalej definovanej vo VOP.
 • Logo Rebelsfunding
  9. Obmedzenia
  Nie
 • Logo Rebelsfunding
  10. Obchodné inštrumenty (tréningový účet a RCF účet)
  Obchodovať je možné všetko, čo sa aktuálne nachádza v tradingovej platforme, ponuku inštrumentov môžeme rozširovať, ale aj zužovať podľa záujmu obchodníkov a úspešnosti obchodníkov, snažíme sa, aby mali obchodníci čo najlepšie obchodné podmienky. Aktuálne môžete obchodovať FOREX, kovy, niektoré akciové indexy, niektoré kryptomeny, niektoré akcie a energie. Ponuka je pestrá a môžete si ju pozrieť priamo v tréningovej platforme.
 • Logo Rebelsfunding
  11. EA automatické obchodné systémy (tréningový účet a RCF účet)
  Prop trading nie je o využívaní hromadných robotov a podobne, v rámci diverzifikácie našich zdrojov preferujeme ručné obchodovanie čo najširšej škály obchodných štýlov. Na našej tréningovej obchodnej platforme nie je možné spúšťať žiadne EA.
 • Logo Rebelsfunding
  12. Vrátenie poplatku, bonus (tréningový účet)
  Obchodník má nárok na bonus vo veľkosti 100 % poplatku za tréningový program po úspešnom dosiahnutí cieľového zhodnotenia 10 % v 1. fáze (level 0) na tréningovom účte.
 • Logo Rebelsfunding
  13. Profit split (RCF account)
  Máte nárok na 50% províziu z profitu vygenerovaného na RCF účte na každom z 10 levelov. O prvú výplatu provízie môžete požiadať kedykoľvek po dosiahnutí zisku minimálne 5%.
 • Logo Rebelsfunding
  14. Vyplatenie provízie (RCF účet)
  Ak máte nárok na vyplatenie provízie zo ziskov vygenerovaných na RCF účte, môžete o výplatu požiadať e-mailom na: billing@rebelsfunding.com alebo priamo v Tréningovej obchodnej platforme. Pred výberom musíte mať zatvorené všetky obchody. V prípade dosiahnutia cieľového zhodnotenia 10% bude účet automaticky uzavretý, provízie budú vyplatené a dostanete nový navýšený účet.
 • Logo Rebelsfunding
  15. Strata (RCF účet)
  Obchodník nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu na tréningových účtoch ani na RCF účtoch, všetky obchody, ktoré vykonávate, sú v rámci simulovaného prostredia reálnych cenových kotácií, za všetky obchody, ktoré firma FRCSM urobí v reálnom tržnom prostredí, nesie zodpovednosť samotná firma, FRCSM má na svojich účtoch RCF vlastné rizikové modely, ktoré zodpovedajú za to, či sa obchod vykoná, alebo nie. Obchodník nenesie žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré môže spôsobiť, avšak vyslovene odporúčame dodržiavať striktné pravidlá risk managementu a ostatné pravidlá VOP pre maximalizáciu úspechu na oboch stranách.

PRESTAŇTE RISKOVAŤ VÁŠ KAPITÁL OBCHODUJTE S TÝM NAŠÍM!