Čo je to prístup k obchodovaniu Nastaviť a zabudnúť? Mali by ste si to osvojiť?

Set and Forget Trading Approach

Set-and-forget (S-n-F) je prístup k obchodovaniu, v ktorom nastavíte svoj vstup, stop-loss-take-profit a necháte obchod bežať bez ďalších zásahov, úprav alebo neustáleho monitorovania grafu.

Povedzme si o výhodách a nevýhodách tejto metódy, kto by to mal implementovať a kto nie:

Výhody:

1. Znižuje duševný stres: S-n-F prístup minimalizuje emocionálne výkyvy a úzkosť, ktorý prichádza so sledovaním každého pohybu na trhu.

Chráni Vás pred vytváraním impulzívnych rozhodnutí.

2. Zvyšuje objektivitu: Prijať tento prístup znamená držať sa svojho a prísne ho nasledovať. Je potrebné mať dobre vypočítaný plán.

Žiadny priestor na tanec podľa tónu Vašich emócií.

3. Obmedzuje obsedantné sledovanie grafov: Niektorí obchodníci sú závislí na sledovaní grafov. Toto správanie väčšinou vedie k väčšiemu zmätku a neistote.

S-n-F Vás môže zachrániť pred touto závislosťou. Pomôžu Vám oddýchnuť si od hluku na trhu a získať prehľad.

4. Môže zvýšiť dôveru: Každý víťazný obchod z tejto metódy Vám zvyšuje sebavedomie na novú úroveň.

Vidieť, že Váš obchodný plán prináša pozitívne výsledky, zvyšuje dôveru vo Vašu analýzu a obchodný systém.

Nevýhody:

1. Na vysoko volatilných trhoch to môže byť riskantné: Neočakávané spravodajské udalosti alebo cenové výkyvy môžu zasiahnuť Váš stop-loss.

2. Obmedzená prispôsobivosť/flexibilita: S prístupom Set and Forget je ťažké prispôsobiť sa, kapitalizovať meniace sa podmienky na trhu.

Chýba Vám príležitosť prispôsobiť svoje obchody rôznym situáciám.

3. Metóda je neúčinná pri všetkých štýloch obchodovania: S-n-F je najvhodnejší na zachytenie dlhodobých trendov. V dôsledku toho to nemusí byť produktívne pre špekulantov.

Ak ste swingový, pozičný alebo denný obchodník (s vysokým časovým rámcom), môže byť pre Vás výhodná metóda obchodovania nastaviť a zabudnúť.

Uvedomte si však jeho obmedzenia a podľa toho improvizujte.

Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom