Využitie sezónnych trendov v obchodovaní

seasonal patterns forex trading

Sezónne vzorce obchodovania sú opakujúce sa výkyvy alebo správanie, ktoré možno pozorovať na finančných trhoch počas konkrétnych období v roku.

Dnes sa pozrieme na typy, výhody a ako ich využiť:

Vzory založené na kalendári

Toto je viazané na konkrétny čas v roku. Príkladmi sú „januárový efekt“ (kde akcie majú tendenciu rásť v prvom mesiaci roka) a „letné útlmové obdobie“ (zdá sa, že medzi júlom a augustom sa obchodné aktivity spomaľujú).

Vzory založené na dovolenke

Toto je viazané na konkrétny čas v roku. Príkladmi sú „januárový efekt“ (kde akcie majú tendenciu rásť v prvom mesiaci roka) a „letné útlmové obdobie“ (zdá sa, že medzi júlom a augustom sa obchodné aktivity spomaľujú).

Vzory založené na udalostiach

Zverejnenie ekonomických údajov, politické udalosti, ako sú voľby, poveternostné udalosti, ako je hurikán, stretnutia centrálnej banky atď., môžu významne ovplyvniť trend alebo aktivitu obchodovania.

Prínosy z pochopenia trhovej sezónnosti

Sezónne vzory môžu byť pre Vás užitočné v tom zmysle, že môžu poskytnúť náznak ďalšieho možného pohybu alebo smerovania trhu.

Môže Vám pomôcť nastaviť obchody s vysokou pravdepodobnosťou úspechu; informujte o svojich vstupných a výstupných miestach.

(Je však potrebné poznamenať, že tieto rady nezaručujú výsledky. Sú to len tendencie, ktoré si vyžadujú ďalšiu analýzu a nástroje na potvrdenie).

Použitie sezónnych vzorov vo Vašej obchodnej stratégii

1. Vyberte si čas alebo udalosť a nájdite jej vplyv na trh; nájdite opakovania na grafe: Starostlivo si preštudujte historické údaje, aby ste identifikovali spoľahlivé vzorce.

2. Kombinujte stratégie: Ak chcete presne predpovedať správanie trhu, použite cyklické trendy spolu s technickou a fundamentálnou analýzou.

3. Majte  vypracovaný plán riadenia rizík : Tieto trendy nie sú úplne spoľahlivé, preto je dôležité, aby ste mali realistický plán predtým, ako do toho vstúpite.

4. Nebuďte (príliš) prísni: Buďte pripravení na zmenu (ak je to potrebné); optimalizujte, urobte nejaké vylepšenie vo svojom systéme, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.

Záver

V kombinácii s inými potvrdzovacími stratégiami môžu sezónne trendy slúžiť ako efektívny zdroj obchodných nápadov; ktoré Vám pomôžu robiť informované rozhodnutia.

Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom