Ako Vám špecializácia na jeden obchodný pár môže pomôcť uspieť ako začiatočníkovi

Specializing in One Trading Pair

Ako začiatočník na forexe je obchodovanie s úzkou triedou aktív výhodnejšie ako diverzifikácia (hoci je diverzifikácia stále dôležitá, stále je to veľmi užitočná technika riadenia rizík, vyžaduje si však viac skúseností).

Pozrime sa, ako Vám môže prospieť obchodná špecializácia:

1. Zjednodušuje Vám to krivku učenia

Hovorí sa, že je majstrom všetkých povolaní. Toto príslovie je relevantné v obchodovaní, najmä pre začiatočníkov.

Nemôžete skákať z jedného páru na druhý a očakávať, že budete mať výhodu.

Treba sa špecializovať.

Špecializácia na pár (povedzme EUR/USD) môže spôsobiť, že obchodovanie bude pre Vás menej ohromujúce a mätúce.

Sústredenie sa na konkrétnu triedu aktív Vám pomôže stať sa efektívnejšími a „urýchli“ Váš proces k úspechu.

2. Pomáha Vám dosiahnuť hĺbkové pochopenie trhu

Zameranie sa na triedu aktív znamená, že budete musieť analyzovať alebo preskúmať horúčkovité trhy.

A ako výsledok by ste si rozvinuli hlbšie a silnejšie znalosti o technických a základných aspektoch Vášho zvoleného nástroja.

Táto expozícia Vám môže pomôcť ľahko identifikovať príležitosti špecifické pre Váš nástroj.

Môže Vám tiež poskytnúť výhodu pri optimalizácii alebo vybudovaní stratégie, ktorá je prispôsobená správaniu daného trhu.

3. Efektívne využitie času

Práca s jedným párom šetrí čas. Znižuje preťaženie informáciami.

Ušetrí Vás to od potreby neustáleho skúmania, sledovania alebo analýzy rôznych párov.

Teraz môžete zefektívniť svoju pozornosť a robiť rýchlejšie a informovanejšie rozhodnutia.

4. Vylepšená technická analýza

Keď venujete svoj čas štúdiu menového páru, dôverne sa zoznámite s jeho cenovým pohybom a typickými vzormi grafov.

Tiež by ste mali tendenciu filtrovať svoje nástroje. Mali by ste tendenciu používať iba nástroje, ktoré považujete za najefektívnejšie a najproduktívnejšie pre Váš trh.


S väčšou presnosťou by ste predvídali a predpovedali budúce správanie.

5. Môže tiež znížiť Vaše šance na nadmerné obchodovanie

Keď pochopíte všetky aspekty nástroja (jeho vplyvy, správanie a tendencie), stanete sa viac uzemnenými vo svojom rozhodovaní.

Sociálne cítenie (napríklad) by Vás pravdepodobne nepriviedlo do FOMO.

Prekonali by ste neregulované emócie a pracovali by ste s plánom založeným na zvukovej analýze.


Stručne povedané, zameranie sa na triedu aktív ako začiatočníka Vám môže pomôcť vybudovať sebavedomie a zvýšiť Vaše šance na konzistentnosť a úspech.

Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom