Všetky pravidlá a odporúčania pre RF programy

RF COPPER 4 fázový tréningový program

Podrobné podmienky a odporúčania

Pravidlá obchodovania

 • Logo Rebelsfunding
  1. Cieľový zisk (tréningový účet)
  Tento model má štyri fázy overenia zručnosti obchodníka. V prvom tréningovom období musí obchodník dosiahnuť zvýšenie hodnoty o 5 % do 999 dní, a v druhom, treťom a štvrtom tréningovom období tiež 5 %. Všetky obchody je potrebné uzatvoriť manuálne alebo použitím Take Profit (zisky je potrebné pripísať na balance).
 • Logo Rebelsfunding
  2. Časový limit (tréningový účet)
  Rozumieme, že trhová situácia nie je vždy priaznivá a niekedy obchodník potrebuje viac času. Preto Vám poskytujeme flexibilitu bez časového obmedzenia a tlaku, až kým nedosiahnete cieľový zisk.
 • Logo Rebelsfunding
  3. Počet obchodov (tréningový účet)
  Minimálny počet obchodov v tomto tréningovom programe sú 4 obchody v každej zo 4 fáz. Ide o reálne obchody, žiadne štiepenie objemu na menšie časti ani doplňujúce malé obchody nebudú počítané. Reálny obchod je nezávislý, samostatný obchod obchodujúci nejakú aktuálnu tržnú situáciu. Táto podmienka nám slúži k odfiltrovaniu gamblerského, podvodného a iného nevhodného správania traderov a je nutná k určeniu toho, či trader skutočne vie, čo robí alebo má iba šťastie.
 • Logo Rebelsfunding
  4. Zľava (tréningový účet)
  Ak zlyháte na Vašom tréningovom účte a porušíte jedno z pravidiel, budete mať nárok na zľavu 10 % pri ďalšom pokuse.
 • Logo Rebelsfunding
  5. Vrátenie poplatku bonus (tréningový účet)
  Ak úspešne splníte ciele, dostanete späť 200 % Vašich vstupných poplatkov spolu s prvou platbou provízie.
 • Logo Rebelsfunding
  6. Maximálny celkový pokles (tréningový účet a účet RCF)
  Maximálny pokles na účte je stanovený na úrovni 10 % z počiatočného kapitálu na tréningovom účte a je viazaný ako na zavreté obchody, tak na otvorené obchody. Platí to pre každú zo 4 fáz na tréningovom obchodnom účte. Príklad: EQUITY na učte 10,000 nesmie byť menšia ako 9,000. V prípade, že toto pravidlo porušíte, Váš účet sa prepne do módu read only a obchody budú uzavreté.
 • Logo Rebelsfunding
  7. Denný maximálny pokles (Tréningový účet a RCF účet)
  V rámci jedného obchodného dňa (24 h) nesmie Váš účet poklesnúť o viac ako 5%. Štartovacia equity sa stanoví stále v čase GMT+2. O sledovanie tohto pravidla sa stará automatický systém, v prípade že toto pravidlo porušíte, Váš účet sa prepne do módu read only a obchody budú uzavreté. Platí to pre všetky 4 fázy na tréningovom obchodnom účte. V prípade, že toto pravidlo porušíte na účte RCF a zostatok účtu bude kladný, môžete požiadať o kontrolu, ak sa preukáže dodržanie všetkých podmienok, neobjaví sa žiaden náznak gamblingu alebo inej neprípustnej obchodnej metóde špecifikovanej vo VOP, tak budete mať nárok na výplatu svojho podielu provízie.
 • Logo Rebelsfunding
  8. Obchodná páka (tréningový účet a účet RCF)
  Páka v tomto programe je nastavená na 1:200 (RCF 1:100) pre hlavné menové páry, 1:150 (RCF 1:75) pre krížové páry, 1:100 (RCF 1:50) pre exotické páry, 1:25 (RCF 1:15) pre kovy, 1:25 (RCF 1:15) pre akciové indexy, 1:5 pre energie, 1:2,5 pre akcie a 1:2,5 pre kryptomeny.
 • Logo Rebelsfunding
  9. Správanie obchodníka a stratégie (tréningový účet a RCF účet)
  Obchodník môže obchodovať akýmkoľvek spôsobom mu vyhovuje a dokáže pomocou neho splniť požadované podmienky. Čím širšia škála obchodníkov, tým väčšia diverzifikácia pre nás, a preto podporujeme každý rozumný, nie gamblersky a podvodný spôsob obchodovania. K úspešnému dokončeniu tréningovej fázy je takmer nevyhnutné, aby ste mali obchodný plán a správny money management. Podporujeme každého slušeného obchodníka, ktorý sa nezúčastňuje na žiadnej neprípustnej podvodnej obchodnej metóde ďalej definovanej vo VOP.
 • Logo Rebelsfunding
  10. Obmedzenia (tréningový účet a účet RCF)
  Nie
 • Logo Rebelsfunding
  11. Obchodné inštrumenty (tréningový účet a RCF účet)
  Obchodovať je možné všetko, čo sa aktuálne nachádza v tradingovej platforme, ponuku inštrumentov môžeme rozširovať, ale aj zužovať podľa záujmu obchodníkov a úspešnosti obchodníkov, snažíme sa, aby mali obchodníci čo najlepšie obchodné podmienky. Aktuálne môžete obchodovať FOREX, kovy, niektoré akciové indexy, niektoré kryptomeny, niektoré akcie a energie. Ponuka je pestrá a môžete si ju pozrieť priamo v tréningovej platforme.
 • Logo Rebelsfunding
  12. EA automatické obchodné systémy (tréningový účet a RCF účet)
  Prop trading nie je o využívaní hromadných robotov a podobne, v rámci diverzifikácie našich zdrojov preferujeme ručné obchodovanie čo najširšej škály obchodných štýlov. Na našej tréningovej obchodnej platforme nie je možné spúšťať žiadne EA.
 • Logo Rebelsfunding
  Po úspešnom prejdení štvorfázového tréningového programu Vám vznikne nárok na prístup k účtu RCF, po podpise zmluvy a overení KYC dokumentov, následne aj nárok na vyplácanie provízie.
 • Logo Rebelsfunding
  13. Rozdelenie profitu (RCF účet)
  Máte nárok na 80% províziu z profitu vygenerovaného na RCF účte v prvom mesiaci, následne v ďalších mesiacoch môže pomer zisku stúpať až k 90 %. O prvú výplatu provízie môžete požiadať najskôr 14 dní od vzniku tohto účtu.
 • Logo Rebelsfunding
  14. Vyplatenie provízie (RCF účet)
  Ak máte nárok na vyplatenie provízie zo ziskov vygenerovaných na RCF účte, môžete o výplatu požiadať e-mailom na: billing@rebelsfunding.com alebo priamo v Tréningovej obchodnej platforme. Pred výberom musíte mať zatvorené všetky obchody.
 • Logo Rebelsfunding
  15. Plán navyšovania (RCF účet)
  Po úspešnom absolvovaní tréningových účtov a získaní RCF účtu naša spolupráca len začína. Ak preukážete konzistentnosť a vytvoríte zisk 15 % alebo viac v súhrne počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov a aspoň dva z týchto mesiacov sú ziskové, zvýšime Váš účet podľa nasledujúceho kľúča; navýšime Váš účet o 25 % pôvodnej hodnoty a potom tento proces opakujeme znova a znova. Po roku spolupráce môže byť Váš účet o 100 % väčší. O zvýšenie môžete kedykoľvek požiadať e-mailom support@frcsm.com
 • Logo Rebelsfunding
  16. Strata (RCF účet)
  Obchodník nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu na tréningových účtoch ani na RCF účtoch, všetky obchody, ktoré vykonávate, sú v rámci simulovaného prostredia reálnych cenových kotácií, za všetky obchody, ktoré firma FRCSM urobí v reálnom tržnom prostredí, nesie zodpovednosť samotná firma, FRCSM má na svojich účtoch RCF vlastné rizikové modely, ktoré zodpovedajú za to, či sa obchod vykoná, alebo nie. Obchodník nenesie žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré môže spôsobiť, avšak vyslovene odporúčame dodržiavať striktné pravidlá risk managementu a ostatné pravidlá VOP pre maximalizáciu úspechu na oboch stranách.

RF BRONZE 3 fázový tréningový program

Podrobné podmienky a odporúčania

Pravidlá obchodovania

 • Logo Rebelsfunding
  1. Cieľový zisk (tréningový účet)
  Tento model má tri fázy overenia zručnosti obchodníka. V prvom tréningovom období musí obchodník dosiahnuť cieľových 5 % do 999 dní, a vo druhej a tretej tréningovej fáze musí taktiež dosiahnuť 5 %. Všetky obchody je potrebné uzatvoriť manuálne alebo pomocou Take Profit (zisky je potrebné pripísať na balance).
 • Logo Rebelsfunding
  2. Časový limit (tréningový účet)
  Rozumieme, že trhová situácia nie je vždy priaznivá a niekedy obchodník potrebuje viac času. Preto Vám poskytujeme flexibilitu bez časového obmedzenia a tlaku, až kým nedosiahnete cieľový zisk.
 • Logo Rebelsfunding
  3. Počet obchodov (tréningový účet)
  Minimálny počet obchodov v tomto tréningovom programe sú 5 obchody v každej z 3 fáz. Ide o reálne obchody, žiadne štiepenie objemu na menšie časti ani doplňujúce malé obchody nebudú počítané. Reálny obchod je nezávislý, samostatný obchod obchodujúci nejakú aktuálnu tržnú situáciu. Táto podmienka nám slúži k odfiltrovaniu gamblerského, podvodného a iného nevhodného správania traderov a je nutná k určeniu toho, či trader skutočne vie čo robí, alebo má iba šťastie.
 • Logo Rebelsfunding
  4. Zľava (tréningový účet)
  Ak zlyháte na Vašom tréningovom účte a porušíte jedno z pravidiel, budete mať nárok na zľavu 10% pri ďalšom pokuse.
 • Logo Rebelsfunding
  5. Vrátenie poplatku bonus (tréningový účet)
  Ak úspešne splníte ciele, dostanete späť 150 % Vašich vstupných poplatkov spolu s prvou platbou provízie.
 • Logo Rebelsfunding
  6. Maximálny pokles účtu (tréningový účet a RCF účet)
  Maximálny pokles na účte je stanovený na úrovni 10% z počiatočného kapitálu na tréningovom účte a je viazaný ako na zavreté obchody, tak na otvorené obchody. Platí to pre každú z troch fáz na tréningovom obchodnom účte. Príklad: EQUTY na účte 10,000 USD nesmie byť menšia ako 9,000 USD. V prípade, že toto pravidlo porušíte, Váš účet sa prepne do módu read only a obchody budú uzavreté.
 • Logo Rebelsfunding
  7. Denný maximálny pokles (tréningový účet a RCF účet)
  V rámci jedného obchodného dňa (24 h) nesmie Váš účet poklesnúť o viac ako 5 %. Štartovacia equity sa stanoví stále v čase GMT+2. O sledovanie tohto pravidla sa stará automatický systém, v prípade že toto pravidlo porušíte, Váš účet sa prepne do módu read only a obchody budú uzavreté. Platí to pre všetky 3 fázy na tréningovom obchodnom účte. V prípade, že toto pravidlo porušíte na účte RCF a zostatok účtu bude kladný, môžete požiadať o kontrolu, ak sa preukáže dodržanie všetkých podmienok, neobjaví sa žiaden náznak gamblingu alebo inej neprípustnej obchodnej metódy špecifikovanej vo VOP, tak budete mať nárok na výplatu svojho podielu provízie.
 • Logo Rebelsfunding
  8. Obchodná páka (tréningový účet a RCF účet)
  Páka v tomto programe je nastavená na 1:200 (RCF 1:100) pre hlavné menové páry, 1:150 (RCF 1:75) pre krížové páry, 1:100 (RCF 1:50) pre exotické páry, 1:25 (RCF 1:15) pre kovy, 1:25 (RCF 1:15) pre akciové indexy, 1:5 pre energie, 1:2,5 pre akcie a 1:2,5 pre kryptomeny.
 • Logo Rebelsfunding
  9. Správanie obchodníka a stratégie (tréningový účet a RCF účet)
  Obchodník môže obchodovať akýmkoľvek spôsobom mu vyhovuje a dokáže pomocou neho splniť požadované podmienky. Čím širšia škála obchodníkov, tým väčšia diverzifikácia pre nás, a preto podporujeme každý rozumný, nie gamblersky a podvodný spôsob obchodovania. K úspešnému dokončeniu tréningovej fázy je takmer nevyhnutné, aby ste mali obchodný plán a správny money management. Podporujeme každého slušeného obchodníka, ktorý sa nezúčastňuje na žiadnej neprípustnej podvodnej obchodnej metóde ďalej definovanej vo VOP.
 • Logo Rebelsfunding
  10. Obmedzenia (tréningový účet a RCF účet)
  Nie
 • Logo Rebelsfunding
  11. Obchodné inštrumenty (tréningový účet a RCF účet)
  Obchodovať je možné všetko, čo sa aktuálne nachádza v tradingovej platforme, ponuku inštrumentov môžeme rozširovať, ale aj zužovať podľa záujmu obchodníkov a úspešnosti obchodníkov, snažíme sa, aby mali obchodníci čo najlepšie obchodné podmienky. Aktuálne môžete obchodovať FOREX, kovy, niektoré akciové indexy, niektoré kryptomeny, niektoré akcie a energie. Ponuka je pestrá a môžete si ju pozrieť priamo v tréningovej platforme.
 • Logo Rebelsfunding
  12. EA automatické obchodné systémy (tréningový účet a RCF účet)
  Prop trading nie je o využívaní hromadných robotov a podobne, v rámci diverzifikácie našich zdrojov preferujeme ručné obchodovanie čo najširšej škály obchodných štýlov. Na našej tréningovej obchodnej platforme nie je možné spúšťať žiadne EA.
 • Logo Rebelsfunding
  Po úspešnom prejdení trojfázového tréningového programu Vám vznikne nárok na prístup k účtu RCF, po podpise zmluvy a overení KYC dokumentov, následne aj nárok na vyplácanie provízie.
 • Logo Rebelsfunding
  13. Rozdelenie profitu (RCF účet)
  Máte nárok na 80% províziu z profitu vygenerovaného na RCF účte v prvom mesiaci, následne v ďalších mesiacoch môže pomer zisku stúpať až k 90 %.
 • Logo Rebelsfunding
  14. Vyplatenie provízie (RCF účet)
  Ak máte nárok na vyplatenie provízie zo ziskov vygenerovaných na RCF účte, môžete o výplatu požiadať e-mailom na: billing@rebelsfunding.com alebo priamo v Tréningovej obchodnej platforme. Pred výberom musíte mať zatvorené všetky obchody.
 • Logo Rebelsfunding
  15. Zvyšujúci sa plán (účet RCF)
  Po prejdení cez tréningové účty a získaní RCF účtu naša spolupráca iba začína, ak nám preukážete svoju konzistentnosť, navýšime Vám účet podľa nasledujúceho kľúča. Ak v priebehu troch po sebe idúcich mesiacov vygenerujete profit v súhrne 15 % alebo viac a zároveň budú aspoň dva mesiace ziskové, navýšime Vám účet o 25 % z pôvodnej hodnoty a potom znova a znova... Už po roku spolupráce tak môžete mať účet o 100 % väčší. O navýšenie môžete kedykoľvek požiadať e-mailom na: support@frcsm.com
 • Logo Rebelsfunding
  16. Strata (RCF účet)
  Obchodník nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu na tréningových účtoch ani na RCF účtoch, všetky obchody, ktoré vykonávate, sú v rámci simulovaného prostredia reálnych cenových kotácií, za všetky obchody, ktoré firma FRCSM urobí v reálnom tržnom prostredí, nesie zodpovednosť samotná firma, FRCSM má na svojich účtoch RCF vlastné rizikové modely, ktoré zodpovedajú za to, či sa obchod vykoná, alebo nie. Obchodník nenesie žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré môže spôsobiť, avšak vyslovene odporúčame dodržiavať striktné pravidlá risk managementu a ostatné pravidlá VOP pre maximalizáciu úspechu na oboch stranách.

RF SILVER 2 fázový tréningový program

Podrobné podmienky a odporúčania

 • Logo Rebelsfunding
  1. Cieľový zisk (tréningový účet)
  Tento model má 2 úrovne overovania zručností obchodníka, v prvej tréningovej fáze musí obchodník dosiahnuť zhodnotenie 8 % behom 999 dní, v druhej tréningovej fáze stačí dosiahnuť 5 % počas sledovaného obdobia 999 dní. Všetky obchody je potrebné zatvoriť manuálne alebo pomocou Take Profit (zisky je potrebné pripísať na balance).
 • Logo Rebelsfunding
  2. Časový limit (tréningový účet)
  Rozumieme, že trhová situácia nie je vždy priaznivá a niekedy obchodník potrebuje viac času. Preto Vám poskytujeme flexibilitu bez časového obmedzenia a tlaku, až kým nedosiahnete cieľový zisk.
 • Logo Rebelsfunding
  3. Počet obchodov (tréningový účet)
  Minimálny počet obchodov v tomto tréningovom programe sú 6 pre každú z fáz. Ide o reálne obchody, žiadne štiepenie objemu na menšie časti ani doplňujúce malé obchody nebudú počítané. Reálny obchod je nezávislý, samostatný obchod obchodujúci nejakú aktuálnu tržnú situáciu. Táto podmienka nám slúži k odfiltrovaniu gamblerského, podvodného a iného nevhodného správania traderov a je nutná k určeniu toho, či trader skutočne vie, čo robí, alebo má iba šťastie.
 • Logo Rebelsfunding
  4. Zľava (tréningový účet)
  Ak zlyháte na Vašom tréningovom účte a porušíte jedno z pravidiel, budete mať nárok na zľavu 10% pri ďalšom pokuse.
 • Logo Rebelsfunding
  5. Vrátenie poplatku bonus (tréningový účet)
  Ak úspešne splníte ciele, dostanete späť 100 % Vašich vstupných poplatkov spolu s prvou platbou provízie.
 • Logo Rebelsfunding
  6. Maximálny pokles účtu (tréningový účet a RCF účet)
  Maximálny pokles na účte je stanovený na úrovni 10% z počiatočného kapitálu na tréningovom účte a je viazaný ako na zavreté obchody, tak na otvorené obchody. Platí to ako pre prvú, tak aj pre druhú fázu na tréningovom obchodnom účte. Príklad: EQUTY na účte 10,000 nesmie byť menšia ako 9,000. V prípade, že toto pravidlo porušíte, Váš účet sa prepne do módu read only a obchody budú uzavreté.
 • Logo Rebelsfunding
  7. Denný maximálny pokles (tréningový účet a RCF účet)
  V rámci jedného obchodného dňa (24 h) nesmie Váš účet poklesnúť o viac ako 5%. Štartovacia equity sa stanoví stále v čase GMT+2. O sledovanie tohto pravidla sa stará automatický systém, v prípade že toto pravidlo porušíte, Váš účet sa prepne do módu read only a obchody budú uzavreté. Platí to ako pre prvú, tak aj pre druhú fázu na tréningovom obchodnom účte. V prípade, že toto pravidlo porušíte na účte RCF a zostatok účtu bude kladný, môžete požiadať o kontrolu, ak sa preukáže dodržanie všetkých podmienok, neobjaví sa žiaden náznak gamblingu alebo inej neprípustnej obchodnej metódy špecifikovanej vo VOP,tak budete mať nárok na výplatu svojho podielu provízie.
 • Logo Rebelsfunding
  8. Obchodná páka (tréningový účet a RCF účet)
  Páka v tomto programe je nastavená na 1:100 (RCF 1:50) pre hlavné menové páry, 1:75 (RCF 1:37) pre krížové páry, 1:50 (RCF 1:25) pre exotické páry, 1:25 (RCF 1:15) pre kovy, 1:25 (RCF 1:15) pre akciové indexy, 1:5 pre energie, 1:2,5 pre akcie a 1:2,5 pre kryptomeny.
 • Logo Rebelsfunding
  9. Správanie obchodníka a stratégie (tréningový účet a RCF účet)
  Obchodník môže obchodovať akýmkoľvek spôsobom mu vyhovuje a dokáže pomocou neho splniť požadované podmienky. Čím širšia škála obchodníkov, tým väčšia diverzifikácia pre nás, a preto podporujeme každý rozumný, nie gamblersky a podvodný spôsob obchodovania. K úspešnému dokončeniu tréningovej fázy je takmer nevyhnutné, aby ste mali obchodný plán a správny money management. Podporujeme každého slušeného obchodníka, ktorý sa nezúčastňuje na žiadnej neprípustnej podvodnej obchodnej metóde ďalej definovanej vo VOP.
 • Logo Rebelsfunding
  10. Obmedzenia (tréningový účet a RCF účet)
  Obchodník musí svoje obchody zatvoriť pred víkendom, v prípade že tak neurobí, obchody môžu byť zavreté automaticky.
 • Logo Rebelsfunding
  11. Obchodné inštrumenty (tréningový účet a RCF účet)
  Obchodovať je možné všetko, čo sa aktuálne nachádza v tradingovej platforme, ponuku inštrumentov môžeme rozširovať, ale aj zužovať podľa záujmu obchodníkov a úspešnosti obchodníkov, snažíme sa, aby mali obchodníci čo najlepšie obchodné podmienky. Aktuálne môžete obchodovať FOREX, kovy, niektoré akciové indexy, niektoré kryptomeny, niektoré akcie a energie. Ponuka je pestrá a môžete si ju pozrieť priamo v tréningovej platforme.
 • Logo Rebelsfunding
  12. EA automatické obchodné systémy (tréningový účet a RCF účet)
  Prop trading nie je o využívaní hromadných robotov a podobne, v rámci diverzifikácie našich zdrojov preferujeme ručné obchodovanie čo najširšej škály obchodných štýlov. Na našej tréningovej obchodnej platforme nie je možné spúšťať žiadne EA.
 • Logo Rebelsfunding
  Po úspešnom prejdení dvojfázového tréningového programu Vám vznikne nárok na prístup k účtu RCF, po podpise zmluvy a overení KYC dokumentov, následne aj nárok na vyplácanie provízie.
 • Logo Rebelsfunding
  13. Rozdelenie profitu (RCF účet)
  Máte nárok na 75% províziu z profitu vygenerovaného na RCF účte v prvom mesiaci, následne v ďalších mesiacoch môže pomer zisku stúpať až k 90 %. O prvú výplatu provízie môžete požiadať najskôr 30 dní od vzniku tohto účtu.
 • Logo Rebelsfunding
  14. Vyplatenie provízie (RCF účet)
  Ak máte nárok na vyplatenie provízie zo ziskov vygenerovaných na RCF účte, môžete o výplatu požiadať e-mailom na: billing@rebelsfunding.com alebo priamo v Tréningovej obchodnej platforme. Pred výberom musíte mať zatvorené všetky obchody.
 • Logo Rebelsfunding
  15. Plán navyšovania (RCF účet)
  Po prejdení cez tréningové účty a získaní RCF účtu, naša spolupráca iba začína, ak nám preukážete svoju konzistentnosť, navýšime Vám účet podľa nasledujúceho kľúča: Ak v priebehu 15 po sebe idúcich mesiacov vygenerujete profit v súhrne 4 % alebo viac a zároveň budú aspoň 2 mesiace ziskové, navýšime Vám účet o 25 % z pôvodnej hodnoty a potom znova a znova... Už po 16 mesiacoch spolupráce tak môžete mať účet o 100 % väčší. O navýšenie môžete kedykoľvek požiadať e-mailom na: support@frcsm.com
 • Logo Rebelsfunding
  16. Strata (RCF účet)
  Obchodník nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu na tréningových účtoch ani na RCF účtoch, všetky obchody, ktoré vykonávate, sú v rámci simulovaného prostredia reálnych cenových kotácií, za všetky obchody, ktoré firma FRCSM urobí v reálnom tržnom prostredí, nesie zodpovednosť samotná firma, FRCSM má na svojich účtoch RCF vlastné rizikové modely, ktoré zodpovedajú za to, či sa obchod vykoná, alebo nie. Obchodník nenesie žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré môže spôsobiť, avšak vyslovene odporúčame dodržiavať striktné pravidlá risk managementu a ostatné pravidlá VOP pre maximalizáciu úspechu na oboch stranách.

RF GOLD 1 fázový tréningový program

Podrobné podmienky a odporúčania

 • Logo Rebelsfunding
  1. Cieľový zisk (tréningový účet)
  Tento model má iba 1 fázu overenia zručnosti obchodníka. V tejto tréningovej fáze musí obchodník dosiahnuť cieľových 10 % do 999 dní. Všetky obchody je potrebné uzatvoriť manuálne alebo pomocou Take Profit (zisky je potrebné pripísať na balance).
 • Logo Rebelsfunding
  2. Časový limit (tréningový účet)
  Rozumieme, že trhová situácia nie je vždy priaznivá a niekedy obchodník potrebuje viac času. Preto Vám poskytujeme flexibilitu bez časového obmedzenia a tlaku, až kým nedosiahnete cieľový zisk.
 • Logo Rebelsfunding
  3. Počet obchodov (tréningový účet)
  Minimálny počet obchodov v tomto tréningovom programe je 8 v jednej fáze. Ide o reálne obchody, žiadne štiepenie objemu na menšie časti ani doplňujúce malé obchody nebudú počítané. Reálny obchod je nezávislý, samostatný obchod obchodujúci nejakú aktuálnu tržnú situáciu. Táto podmienka nám slúži k odfiltrovaniu gamblerského, podvodného a iného nevhodného správania traderov a je nutná k určeniu toho, či trader skutočne vie, čo robí, alebo má iba šťastie.
 • Logo Rebelsfunding
  4. Zľava (tréningový účet)
  Ak zlyháte na Vašom tréningovom účte a porušíte jedno z pravidiel, budete mať nárok na zľavu 10 % pri ďalšom pokuse.
 • Logo Rebelsfunding
  5. Vrátenie poplatku bonus (tréningový účet)
  Ak úspešne splníte ciele, dostanete späť 100 % Vašich vstupných poplatkov spolu s prvou platbou provízie.
 • Logo Rebelsfunding
  6. Maximálny pokles účtu (tréningový účet a RCF účet)
  Maximálny pokles na účte je stanovený na úrovni 6% z počiatočného kapitálu na tréningovom účte a je viazaný ako na zavreté obchody, tak na otvorené obchody. Príklad: EQUTY na účte 10,000 nesmie byť menšia ako 9,500. V prípade, že toto pravidlo porušíte, Váš účet sa prepne do módu read only a obchody budú uzavreté.
 • Logo Rebelsfunding
  7. Denný maximálny pokles (tréningový účet a RCF účet)
  V rámci jedného obchodného dňa (24 h) nesmie Váš účet poklesnúť o viac ako 4%. Štartovacia equity sa stanoví stále v čase GMT+2. O sledovanie tohto pravidla sa stará automatický systém, v prípade že toto pravidlo porušíte, Váš účet sa prepne do módu read only, a obchody budú uzavreté. V prípade, že toto pravidlo porušíte na účte RCF a zostatok účtu bude kladný, môžete požiadať o kontrolu, ak sa preukáže dodržanie všetkých podmienok, neobjaví sa žiaden náznak gamblingu alebo inej neprípustnej obchodnej metódy špecifikovanej vo VOP, tak budete mať nárok na výplatu svojho podielu provízie.
 • Logo Rebelsfunding
  8. Obchodná páka (tréningový účet a účet RCF)
  Páka v tomto programe je nastavená na 1:50 (RCF 1:50) pre hlavné menové páry, 1:37 (RCF 1:37) pre krížové páry, 1:25 (RCF 1:25) pre exotické páry, 1:15 (RCF 1:15) pre kovy, 1:15 (RCF 1:15) pre akciové indexy, 1:5 pre energie, 1:2,5 pre akcie a 1:2,5 pre kryptomeny.
 • Logo Rebelsfunding
  9. Správanie obchodníka a stratégie (tréningový účet a RCF účet)
  Obchodník môže obchodovať, akýmkoľvek spôsobom mu vyhovuje a dokáže pomocou neho splniť požadované podmienky. Čím širšia škála obchodníkov, tým väčšia diverzifikácia pre nás, a preto podporujeme každý rozumný, nie gamblerský a podvodný spôsob obchodovania. K úspešnému dokončeniu tréningovej fázy je takmer nevyhnutné, aby ste mali obchodný plán a správny risk management. Podporujeme každého slušeného obchodníka, ktorý sa nezúčastňuje na žiadnej neprípustnej podvodnej obchodnej metóde ďalej definovanej vo VOP.
 • Logo Rebelsfunding
  10. Obmedzenia (tréningový účet a účet RCF)
  Obchodník musí svoje obchody zatvoriť pred víkendom, v prípade že tak neurobí, obchody môžu byť zavreté automaticky.
 • Logo Rebelsfunding
  11. Obchodné inštrumenty (tréningový účet a RCF účet)
  Obchodovať je možné všetko, čo sa aktuálne nachádza v tradingovej platforme, ponuku inštrumentov môžeme rozširovať, ale aj zužovať podľa záujmu obchodníkov a úspešnosti obchodníkov, snažíme sa, aby mali obchodníci čo najlepšie obchodné podmienky. Aktuálne môžete obchodovať FOREX, kovy, niektoré akciové indexy, niektoré kryptomeny, niektoré akcie a energie. Ponuka je pestrá a môžete si ju pozrieť priamo v tréningovej platforme.
 • Logo Rebelsfunding
  12. EA automatické obchodné systémy (tréningový účet a RCF účet)
  Prop trading nie je o využívaní hromadných robotov a podobne, v rámci diverzifikácie našich zdrojov preferujeme ručné obchodovanie čo najširšej škály obchodných štýlov. Na našej tréningovej obchodnej platforme nie je možné spúšťať žiadne EA.
 • Logo Rebelsfunding
  Po úspešnom prejdení jednofázového tréningového programu Vám vznikne nárok na prístup k účtu RCF, po podpise zmluvy a overení KYC dokumentov, následne aj nárok na vyplácanie provízie.
 • Logo Rebelsfunding
  13. Rozdelenie profitu (RCF účet)
  Máte nárok na 75% províziu z profitu vygenerovaného na RCF účte v prvom mesiaci, následne v ďalších mesiacoch môže pomer zisku stúpať až k 90 %. O prvú výplatu provízie môžete požiadať najskôr 30 dní od vzniku tohto účtu.
 • Logo Rebelsfunding
  14. Vyplatenie provízie (RCF účet)
  Ak máte nárok na vyplatenie provízie zo ziskov vygenerovaných na RCF účte, môžete o výplatu požiadať e-mailom na: billing@rebelsfunding.com alebo priamo v Tréningovej obchodnej platforme. Pred výberom musíte mať zatvorené všetky obchody.
 • Logo Rebelsfunding
  15. Plán navyšovania (RCF účet)
  Po prejdení cez tréningové účty a získaní RCF účtu, naša spolupráca iba začína, ak nám preukážete svoju konzistentnosť, navýšime Vám účet podľa nasledujúceho kľúča: Ak v priebehu 15 po sebe idúcich mesiacov vygenerujete profit v súhrne 4 % alebo viac a zároveň budú aspoň 2 mesiace ziskové, navýšime Vám účet o 25 % z pôvodnej hodnoty a potom znova a znova... Už po 16 mesiacoch spolupráce tak môžete mať účet o 100 % väčší. O navýšenie môžete kedykoľvek požiadať e-mailom na: support@frcsm.com
 • Logo Rebelsfunding
  16. Strata (RCF účet)
  Obchodník nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu na tréningových účtoch ani na RCF účtoch, všetky obchody, ktoré vykonávate, sú v rámci simulovaného prostredia reálnych cenových kotácií, za všetky obchody, ktoré firma FRCSM urobí v reálnom tržnom prostredí, nesie zodpovednosť samotná firma, FRCSM má na svojich účtoch RCF vlastné rizikové modely, ktoré zodpovedajú za to, či sa obchod vykoná, alebo nie. Obchodník nenesie žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré môže spôsobiť, avšak vyslovene odporúčame dodržiavať striktné pravidlá risk managementu a ostatné pravidlá VOP pre maximalizáciu úspechu na oboch stranách.

RF DIAMOND INSTANTNÝ TRÉNINGOVÝ PROGRAM

Podrobné podmienky a odporúčania

Tento tréningový program je 1 fázový, 10 levelový  tréningový program, ktorý je navrhnutý tak, aby obchodník mohol dostavať províziu hneď od začiatku a mal obrovský potenciál rastu. Obchodník si na začiatku kupuje tréningový program, v ktorom po splnení prvého cieľového profitu na úrovni 10 % dostane späť 100% vstupného poplatku! Následne Vám vznikne nárok na prístup k RCF účtu, po podpise zmluvy a overení KYC dokumentov, následne aj nárok na vyplácanie provízie na každom z levelov.


 • Logo Rebelsfunding
  1. Vrátenie poplatku bonus (tréningový účet)
  Obchodník má nárok na bonus vo veľkosti 100 % poplatku za tréningový program po úspešnom dosiahnutí cieľového zhodnotenia 10 % v 1. fáze (level 0) na tréningovom účte.
 • Logo Rebelsfunding
  2. Maximálny pokles účtu (tréningový účet a RCF účet)
  Maximálny pokles na účte je stanovený na úrovni 5 % z počiatočného kapitálu na tréningovom účte alebo navýšenom RCF účte a je viazaný ako na zavreté obchody tak na otvorené obchody. Príklad: EQUTY na účte 10,000 nesmie byť menšia ako 9,500. V prípade, že toto pravidlo porušíte, Váš účet sa prepne do módu read only a obchody budú uzavreté.
 • Logo Rebelsfunding
  3. Denný maximálny pokles (tréningový účet a RCF účet)
  Nie ste limitovaný denným poklesom, len celkovým poklesom.
 • Logo Rebelsfunding
  4. Cieľový zisk a progres (tréningový účet a RCF účet)
  Tento program má 1 úroveň overovania zručnosti obchodníka a 10 levelov navyšovania kapitálu na účtoch RCF. V 1. tréningovej fáze musíte dosiahnuť 10% zisk, aby ste mali nárok na vrátenie 100 % poplatku za tréningovú fázu. Následne Vám vznikne nárok na účet RCF, ktorý sa bude zväčšovať podľa nasledujúcej tabuľky s každým dosiahnutím cieľového profitu 10 %. Všetky obchody je potrebné zatvoriť manuálne alebo pomocou Take Profit (zisky je potrebné pripísať na balance).
 • Logo Rebelsfunding
  5. Obchodná páka (tréningový účet a RCF účet)
  Páka v tomto programe je nastavená na 1:50 (RCF 1:25) pre hlavné menové páry, 1:37 (RCF 1:20) pre krížové páry, 1:25 (RCF 1:15) pre exotické páry, 1:15 (RCF 1:15) pre kovy, 1:15 (RCF 1:15) pre akciové indexy, 1:5 pre energie, 1:2,5 pre akcie a 1:2,5 pre kryptomeny.
 • Logo Rebelsfunding
  6. Časový limit (tréningový účet a účet RCF)
  Neexistuje tu žiaden časový limit.
 • Logo Rebelsfunding
  7. Počet obchodov (tréningový účet a RCF účet)
  Minimálny počet obchodov v tomto tréningovom programe sú 5 reálne obchody na každom z levelov, žiadne štiepenie objemu na menšie časti ani doplňujúce malé obchody nebudú počítané. Reálny obchod je nezávislý, samostatný obchod obchodujúci nejakú aktuálnu tržnú situáciu. Táto podmienka nám slúži k odfiltrovaniu gamblerského, podvodného a iného nevhodného správania traderov a je nutná k určeniu toho, či trader skutočne vie, čo robí, alebo má iba šťastie.
 • Logo Rebelsfunding
  8. Správanie obchodníka a stratégie (tréningový účet a RCF účet)
  Obchodník môže obchodovať, akýmkoľvek spôsobom mu vyhovuje a dokáže pomocou neho splniť požadované podmienky. Čím širšia škála obchodníkov, tým väčšia diverzifikácia pre nás, a preto podporujeme každý rozumný, nie gamblersky a podvodný spôsob obchodovania. Podporujeme každého slušného obchodníka, ktorý sa nezúčastňuje na žiadnej neprípustnej podvodnej obchodnej metóde ďalej definovanej vo VOP.
 • Logo Rebelsfunding
  9. Obmedzenia
  Obchodník musí svoje obchody zatvoriť pred víkendom, v prípade že tak neurobí, obchody môžu byť zavreté automaticky.
 • Logo Rebelsfunding
  10. Obchodné inštrumenty (tréningový účet a RCF účet)
  Obchodovať je možné všetko, čo sa aktuálne nachádza v tradingovej platforme, ponuku inštrumentov môžeme rozširovať, ale aj zužovať podľa záujmu obchodníkov a úspešnosti obchodníkov, snažíme sa, aby mali obchodníci čo najlepšie obchodné podmienky. Aktuálne môžete obchodovať FOREX, kovy, niektoré akciové indexy, niektoré kryptomeny, niektoré akcie a energie. Ponuka je pestrá a môžete si ju pozrieť priamo v tréningovej platforme.
 • Logo Rebelsfunding
  11. EA automatické obchodné systémy (tréningový účet a RCF účet)
  Prop trading nie je o využívaní hromadných robotov a podobne, v rámci diverzifikácie našich zdrojov preferujeme ručné obchodovanie čo najširšej škály obchodných štýlov. Na našej tréningovej obchodnej platforme nie je možné spúšťať žiadne EA.
 • Logo Rebelsfunding
  12. Vrátenie poplatku, bonus (tréningový účet)
  Obchodník má nárok na bonus vo veľkosti 100 % poplatku za tréningový program po úspešnom dosiahnutí cieľového zhodnotenia 10 % v 1. fáze (level 0) na tréningovom účte.
 • Logo Rebelsfunding
  13. Rozdelenie profitu (RCF účet)
  Máte nárok na 50% províziu z profitu vygenerovaného na RCF účte na každom z 10 levelov. O prvú výplatu provízie môžete požiadať kedykoľvek po dosiahnutí zisku minimálne 5%.
 • Logo Rebelsfunding
  14. Vyplatenie provízie (RCF účet)
  Ak máte nárok na vyplatenie provízie zo ziskov vygenerovaných na RCF účte, môžete o výplatu požiadať e-mailom na: billing@rebelsfunding.com alebo priamo v Tréningovej obchodnej platforme. Pred výberom musíte mať zatvorené všetky obchody. V prípade dosiahnutia cieľového zhodnotenia 10% bude účet automaticky uzavretý, provízie budú vyplatené a dostanete nový navýšený účet.
 • Logo Rebelsfunding
  15. Strata (RCF účet)
  Obchodník nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu na tréningových účtoch ani na RCF účtoch, všetky obchody, ktoré vykonávate, sú v rámci simulovaného prostredia reálnych cenových kotácií, za všetky obchody, ktoré firma FRCSM urobí v reálnom tržnom prostredí, nesie zodpovednosť samotná firma, FRCSM má na svojich účtoch RCF vlastné rizikové modely, ktoré zodpovedajú za to, či sa obchod vykoná, alebo nie. Obchodník nenesie žiadnu zodpovednosť za straty, ktoré môže spôsobiť, avšak vyslovene odporúčame dodržiavať striktné pravidlá risk managementu a ostatné pravidlá VOP pre maximalizáciu úspechu na oboch stranách.