Varovanie pred rizikom

Rozumiete rizikám obchodovania na finančných trhoch?

Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za chyby a nepresnosti v tomto materiáli. Rovnako spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu pochádzajúcu z investícií založenej na akejkoľvek informácii publikovanej spoločnosťou, ktorú zákazník alebo aj iný návštevník webu aplikuje na reálnom trhu tretej strany. Informačné materiály uverejnené spoločnosťou neposkytujú priame odporúčania k vykonaniu obchodu s finančnými nástrojmi. Takéto obchodovanie je špekulatívne a môže viesť k vysokým finančným stratám, ak sa aplikuje na reálnom trhu tretích strán. Obsah tohto materiálu sa nesmie považovať za priamy alebo skrytý sľub, garanciu alebo tvrdenie spoločnosti, že zákazníci budú profitovať z informácií tu uverejnených, alebo že s tým spojené straty môžu alebo budú limitované, ak sa informácie aplikujú na reálnom trhu poskytovanom nejakou treťou stranou. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Poskytovateľ za každých okolností poskytuje iba tréningové, simulované účty s fiktívnym kapitálom, na ktorých zákazník nemôže utrpieť žiadnu reálnu stratu

Všetky informácie na tejto stránke slúžia výlučne na vzdelávacie účely a nemusia byť presné. Preto by Vás nemali ovplyvňovať pri žiadnom rozhodnutí na finančnom trhu. Tieto informácie neslúžia žiadnym spôsobom ako konkrétne investičné odporúčania, obchodné odporúčania, analýza investičných príležitostí alebo podobné všeobecné odporúčania týkajúce sa obchodovania s investičnými nástrojmi. Žiadnu zo služieb, ktorú spoločnosť RIFM, s. r. o.,  poskytuje, nie je možné považovať za investičné služby v zmysle zákona č. 556/2001 Z. z. alebo iného zákona o podnikaní na kapitálovom trhu. Spoločnosť RIFM, s. r. o., nie je brokerská spoločnosť a ani neprijíma žiadne vklady. Nákupy programov by sa nemali považovať za vklady. Všetky poplatky za program sa používajú na prevádzkové náklady vrátane, ale nie výlučne, nákladov na personál, technológiu a iné výdavky súvisiace s podnikaním.

Obchodovanie na finančných trhoch je vysoko rizikové a nikdy by ste nemali riskovať viac, ako si môžete dovoliť stratiť. Ponúkané technické riešenie vo forme tréningovej platformy využíva služby tretích strán. Spoločnosť neposkytuje svoje služby nikomu z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Iránu, Južného Sudánu, Sudánu, Jemenu, sankčného zoznamu ISIL (Dá'iš) a Al-Káidy, sankčný zoznam Talibanu z roku 1988 a všetky ostatné osoby a subjekty uvedené v prvom zozname zákona o terorizme (potláčaní financovania). Informácie na tejto stránke nie sú určené pre obyvateľov žiadnej krajiny alebo jurisdikcie, kde by takéto šírenie alebo používanie bolo v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi. Webovú stránku prevádzkuje a vlastní spoločnosť RIFM, s.r.o, Landererova 8, Bratislava - Staré Mesto 811 09, Slovenská republika.

RCF účet upozornenie: RCF financované účty nie sú živé obchodné účty; sú to plne simulované tréningové účty, ktoré zobrazujú skutočné tržné kotácie od poskytovateľov likvidity. Tréninkové výsledky majú svoje obmedzenia. Na rozdiel od skutočného obchodovania na živom trhu, simulované tréninkové obchody neprezentujú skutočné obchodovanie. Výsledky môžu byť nadhodnotené alebo podhodnotené, pretože neodrážajú skutočné trhové prostredie a skutočnú likviditu. Neexistuje žiadna záruka alebo vyhlásenie, že akýkoľvek účet bude alebo je pravdepodobné, že dosiahne zisk. Obchodník nie je zodpovedný za žiadne straty na RCF účtoch. Všetky obchody vykonané na týchto účtoch prebiehajú v rámci simulovaného prostredia so skutočnými cenovými kotáciami. Za všetky obchody vykonané v mene FRCSM, s.r.o. na skutočnom trhu nesie plnú zodpovednosť samotná spoločnosť.