Novinky a články zo sveta obchodovania RebelsFunding

Vzdelávacie články, aktualizácie a ďalší zaujímavý obsah.

victim mentality mindset forex prop trading
4.12

5 príznakov mentality obete a ako to môže zničiť Váš úspech v tradingu

Mentalita obete je psychologický stav, v ktorom človek verí, že je neustále obeťou vonkajších faktorov, ako sú iní ľudia, veci, okolnosti alebo osud. Osoba s mentalitou obete má tendenciu vnímať sa ako pasívny a nevinný trpiteľ, ktorý nemá kontrolu nad vlastným konaním, životom alebo osudom. Táto mentalita môže...

backtesting mistakes, traps, flaws, bias, forex prop trading
1.12

10 bežných chýb pri spätnom testovaní, backtestingu, ktorým sa treba vyhnúť pri tradingu

Backtesting je životne dôležitý proces pre každého forexového obchodníka, ktorý chce rozvíjať a zlepšovať svoj obchodný systém. Umožňuje Vám otestovať Vaše nápady a predpoklady na historických údajoch a zistiť, ako by fungovali v minulosti. Môže Vám pomôcť identifikovať silné a slabé stránky Vašej obchodnej myšlienky, optimalizovať Vaše...

intuition trading forex prop firm
27.11

Môže byť pre Vás intuícia pri tradingu prínosom?

Intuícia je jedným z aspektov forexového obchodovania, ktorý je často prehliadaný alebo nepochopený. Je to schopnosť vycítiť alebo vedieť niečo bez vedomého alebo hĺbkového uvažovania. Je založená na podvedomých procesoch, ktoré čerpajú z minulých skúseností, pozorovaní a vzorcov. Podľa psychológa Daniela Kahnemana existujú dva typy intuície: expertná intuícia...

overcome analysis paralysis fore prop trading
24.11

Ako paralýza analýzy ovplyvňuje Vaše obchody a ako ju prekonať

Analytická paralýza je psychologický stav, keď forexoví obchodníci znehybnejú nadmerným premýšľaním a nadmernou analýzou, čo vedie k ťažkostiam pri rozhodovaní. Často ju podporuje strach, pochybnosti, preťaženie informáciami a túžba po dokonalosti. Môže mať negatívne dôsledky na výkonnosť a ziskovosť obchodovania. O analytickú paralýzu ide vtedy, ak sa neustále pýtate: "Ktorý...

confidence forex prop trading
20.11

Prečo je dôvera životne dôležitá pre úspešný trading a ako ju rozvíjať

Je ťažké byť úspešný a udržateľný v obchodovaní bez dôvery. Sebavedomie je Vaše skutočné presvedčenie a dôvera vo vlastné schopnosti, úsudok, systém alebo stratégiu a Vaša ochota konať na ich základe. Je založená na realistických a racionálnych očakávaniach a je nevyhnutná pre úspech v obchodovaní. V tomto príspevku na blogu sa budeme...

fomo forex prop trading
17.11

5 príznakov, že obchodujete kvôli FOMO (Fear of Missing Out) a ako to môžete napraviť

FOMO, teda strach zo zmeškania, je bežným javom pri obchodovaní na forexe. Odkazuje na pocit úzkosti a ľútosti, ktorý vzniká, keď si myslíte, že Vám uniká zisková príležitosť na trhu alebo že sa iným obchodníkom darí lepšie ako Vám. Môže Vás viesť k tomu, že budete robiť iracionálne a impulzívne...

Patience Risk Management Tool forex Prop Trading
13.11

4 dôvody, prečo je trpezlivosť silným nástrojom riadenia rizík a rastu v obchodovaní

Obchodovanie na Forexe je spojené s rizikom, pretože obchodníci sú každý deň vystavení volatilite a neistote na trhu. Na získanie úspešných skúseností musia mať prop obchodníci spoľahlivý systém riadenia rizík. A jedným z kľúčových prvkov tohto systému je trpezlivosť. Trpezlivosť je schopnosť pokojne čakať a znášať ťažkosti bez...

avoid slippage forex prop trading
10.11

3 jednoduché tipy, ktoré Vám pomôžu znížiť sklz pri obchodovaní

Slippage pri forexovom obchodovaní je rozdiel medzi cenou, ktorú požadujete za obchod, a cenou, za ktorú sa obchod skutočne vykoná. Môže k nemu dôjsť z rôznych dôvodov, ako je volatilita trhu, trhové medzery, veľkosť príkazu, typ príkazu a rýchlosť príkazu. Je „prirodzenou" súčasťou obchodovania. Môže byť pozitívna alebo...

Currency Correlation forex prop trading
6.11

Ako využiť koreláciu mien vo svoj obchodný prospech

Menová korelácia jednoducho označuje vzťah medzi hodnotou dvoch rôznych menových párov. Pomáha obchodníkom pochopiť, ako sa jeden menový pár pohybuje vo vzťahu k druhému. Kladná korelácia znamená, že páry sa pohybujú rovnakým smerom, zatiaľ čo záporná korelácia znamená, že sa pohybujú opačným smerom. Ako forexový obchodník je veľmi dôležité, aby...

Probability thinking in forex prop trading
3.11

Ako Vám myslenie v pravdepodobnostiach pomôže stať sa úspešným obchodníkom

Pravdepodobnostné myslenie (myslenie v pravdepodobnostiach) je spôsob uvažovania o pravdepodobnosti výskytu určitých udalostí. Zahŕňa priradenie pravdepodobnosti každému možnému výsledku situácie namiesto toho, aby sa jednoducho zameralo na samotný potenciálny výsledok. Napríklad namiesto toho, aby si myslel: „Na tomto obchode určite dosiahnem zisk," forexový obchodník, ktorý rozmýšľa v...