Ako si vytvoriť obchodný plán

how to build a solid forex trading plan

Ahoj! Dnes budeme hovoriť o Vašom obchodnom pláne a o tom, prečo by ste si ho mali vytvoriť.

Ako začiatočník na trhu je dôležité mať solídny obchodný plán pre váš úspech. Pre úspech na trhu je dôležité mať solídny obchodný plán. Obchodný plán je plán Vašich obchodných aktivít, ktorý načrtáva Vaše ciele, stratégie a techniky riadenia rizík.

Inak povedané, ide o vopred určený súbor pravidiel a pokynov, ktorými sa obchodník riadi pri rozhodovaní o kúpe alebo predaji finančných aktív. Pomáha obchodníkom zostať organizovaní, robiť informované rozhodnutia a kontrolovať emócie, aby ste dosiahli konzistentné a úspešné obchodné výsledky.

Pomáha udržať si koncentráciu, vyhýbať sa impulzívnym rozhodnutiam a maximalizovať svoj potenciál ziskovosti.

Ak chcete obchodovať s propartnerskou obchodnou spoločnosťou, je obzvlášť DÔLEŽITÉ mať vypracovaný komplexný obchodný plán. Prečo som položil dôraz na slovo „dôležité"? Je to preto, že propartnerské obchodné firmy sú jedinečné. Na rozdiel od forexových brokerov používajú propartnerské firmy na obchodovanie na finančných trhoch vlastný kapitál a niektoré z nich majú často prísne usmernenia a očakávania pre svojich obchodníkov.

RebelsFunding to chápe a nastavuje pre Vás niektoré z najpriaznivejších podmienok na trhu. Máme najlacnejšie fundované programy ktoré nie sú časovo obmedzené, vďaka čomu sú Vaše šance na úspech veľmi vysoké! Vypracovaním solídneho obchodného plánu sa teda Vaše obchodné skúsenosti s RebelsFunding ziskovejšie.

V tomto článku uvedieme kľúčové kroky spojené s budovaním solídneho forexového obchodného plánu pre začiatočníkov. Dodržiavanie týchto krokov Vám môže pomôcť vytvoriť pevné základy pre Vaše obchodné aktivity a pripraviť Vás na dlhodobý úspech.

Krok jedna: Definujte svoje obchodné ciele

Než začnete obchodovať, je dôležité definovať svoje obchodné ciele. Aké sú Vaše finančné ciele? Akú toleranciu voči riziku máte? V akom časovom rámci obchodujete? Odpovede na tieto otázky Vám môžu pomôcť určiť pre Vás najlepšiu obchodnú stratégiu a nastaviť realistické očakávania pre Váš výkon.


If you have a low risk tolerance and a short time frame, for example, you may want to focus on short-term trading strategies like skalpovanie or day trading. If you have a higher risk tolerance and a longer time frame, you may want to focus on long-term trading strategies like swing trading or position trading.

Krok dva: Vyberte si obchodnú stratégiu

Keď už máte jasnú predstavu o svojich obchodných cieľoch, je čas vybrať si obchodnú stratégiu. Existuje mnoho rôznych obchodných stratégií a každá z nich má svoje silné a slabé stránky. Medzi obľúbené stratégie patrí sledovanie trendu, mean reversion a range trading.


Nezabudnite, že pri výbere obchodnej stratégie je dôležité zvážiť Vašu toleranciu voči riziku, časový rámec a trhové podmienky. Niektoré stratégie sú vhodnejšie pre určité trhové podmienky ako iné, preto je dôležité vybrať si stratégiu, ktorá je v súlade s Vašimi obchodnými cieľmi a aktuálnym trhovým prostredím.

Krok tri: Vypracovanie obchodného plánu

Teraz, keď máte obchodnú stratégiu, ďalšia vec, ktorú chcete urobiť, je vytvoriť obchodný plán. Váš obchodný plán by mal obsahovať Vaše vstupné a výstupné kritériá, techniky riadenia rizík a postupy riadenia obchodu. Mal by obsahovať aj podrobnosti o tom, ako plánujete monitorovať a upravovať svoje obchodné aktivity.


Váš obchodný plán môže obsahovať napríklad tieto prvky:
Vstupné kritériá: špecifické podmienky, ktoré musia byť splnené pred vstupom do obchodu (napr. pohyb ceny, technické ukazovatele, spravodajské udalosti).

Výstupné kritériá: špecifické podmienky, ktoré musia byť splnené pred tým, ako opustíte obchod (napr. cieľ zisku, stop-loss, zmena trhových podmienok).

Riadenie rizika: techniky na riadenie rizika, ako sú napríklad veľkosť pozície, príkazy stop-loss a diverzifikácia.

Riadenie obchodov: riadenie Vašich obchodov po ich otvorení, ako aj monitorovanie a úprava pozícií podľa potreby.

Krok štyri: Nastavenie parametrov riadenia rizík

Riadenie rizík je dôležitou súčasťou každého obchodného plánu. Bez správneho riadenia rizík sa môžete vystaviť zbytočnému riziku a ohroziť svoje obchodné aktivity. Na nastavenie parametrov riadenia rizík musíte zvážiť svoju toleranciu voči riziku, veľkosť účtu a obchodné aktivity.


Môžete napríklad nastaviť nasledujúce parametre riadenia rizík:
Veľkosť pozície: výška kapitálu, ktorú pridelíte na každý obchod, na základe Vašej tolerancie voči riziku a veľkosti účtu.

Stop-loss príkazy: cenová úroveň, pri ktorej automaticky ukončíte obchod, ak sa pohne proti Vám.

Diverzifikácia: postup rozloženia rizika na viacero aktív alebo trhov s cieľom minimalizovať vystavenie sa jednému riziku.

Krok päť: Výber obchodnej platformy a nástrojov

Vaša obchodná platforma je softvér, ktorý používate na prístup na devízový trh a vykonávanie obchodov. Mala by sa ľahko používať, mať technické ukazovatele a možnosti tvorby grafov, ktoré potrebujete, a byť kompatibilná s Vašou obchodnou stratégiou. Medzi obľúbené obchodné platformy patria MetaTrader, NinjaTrader a TradingView.

V RebelsFunding rozumieme Vašim obchodným potrebám. Máme jedinečnú platformu na obchodovanie s názvom RF-Trader, ktorá Vám poskytuje bezproblémový obchodný zážitok! Má množstvo výhod, ako napríklad panel hodnotenia v reálnom čase s dynamickými metrikami, integrovanú kalkulačku riadenia rizík pre bezproblémovú realizáciu obchodu, pokročilé nástroje technickej analýzy, integráciu grafov TradingView atď.

Krok šesť: Precvičujte a zdokonaľujte svoje obchodné zručnosti

Predtým, ako začnete obchodovať s propartnerskou obchodnou spoločnosťou, je dôležité precvičovať a zdokonaľovať svoje obchodné zručnosti. To môže zahŕňať používanie demo účtu alebo demo obchodovania na simuláciu obchodných podmienok a testovanie Vašich stratégií. Môže to tiež zahŕňať učenie sa od iných obchodníkov a analýzu vlastnej výkonnosti s cieľom identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.


Keď si budete istí svojimi schopnosťami, môžete začať obchodovať s vlastnou obchodnou spoločnosťou. To môže zahŕňať otvorenie účtu, jeho financovanie kapitálom a začatie obchodovania. Je dôležité si uvedomiť, že obchodovanie s propartnerskou obchodnou spoločnosťou je vážny záväzok a mali by ste tak urobiť len vtedy, ak ste pripravení dodržiavať jej pravidlá a protokoly.


Vytvorenie solídneho obchodného plánu pre začiatočníkov s vlastnou obchodnou firmou zahŕňa niekoľko kľúčových krokov. Patrí medzi ne definovanie obchodných cieľov, výber obchodnej stratégie, vývoj obchodného plánu, nastavenie parametrov riadenia rizík, výber obchodnej platformy a nástrojov a precvičovanie a zdokonaľovanie obchodných zručností. Dodržiavaním týchto krokov môžete vytvoriť pevný základ pre svoje obchodné aktivity a pripraviť sa na dlhodobý úspech.

Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom