8 jednoduchých spôsobov, ako dosiahnuť konzistentnosť v obchodovaní


achieve consistency forex prop trading

Konzistentnosť je jednoducho Vaša schopnosť pravidelne využívať obchodnú stratégiu na dosiahnutie vyššieho percenta pozitívnych (a spoľahlivých) výsledkov za určité obdobie nehľadiac na podmienky na trhu.

V tomto článku sa podelíme o jednoduché veci, ktoré môžete urobiť, aby ste dosiahli konzistentnosť na Vašej ceste obchodovania:

1. Musíte dodržiavať pravidlá obchodovania Vašej prop firmy

Každá prop firma má svoj vlastný súbor obchodných pravidiel alebo pokynov. To môže byť limit čerpania , pravidlá pre veľkosť pozícií, obchodné obmedzenia alebo ciele zisku.

Musíte pochopiť každé pravidlo a obchodovať opatrne, aby ste sa vyhli akémukoľvek porušeniu (ak chcete dosiahnuť konzistentnosť).

2. Zamerajte sa na niekoľko trhových prostredí (obchodné páry)

Menej je viac, pokiaľ ide o obchodovanie. Monotasking a zefektívnenie poskytujú superschopnosť.

(Okrem toho, že sa uchránite pred zbytočným rozptyľovaním), ak sa viac sústredíte na obmedzené trhové prostredia (povedzme 1 alebo 2 obchodné páry) a pozorne študujete ich správanie a vzorce, ľahko rozpoznáte opakujúce sa vzorce a urobíte správne rozhodnutia.

3. Pred použitím vždy otestujte svoju stratégiu

Mali by ste otestovať svoju stratégiu na historických údajoch, za iných trhových podmienok, aby ste mali predstavu o tom, ako by fungovala na živom trhu.

Dozvedeli by ste sa jej silné a slabé stránky a v dôsledku toho mohli budovať svoje sebavedomie pre reálne trhové scenáre.

4. Osvojte si a udržujte jednu obchodnú stratégiu

Zvládnutie jednej obchodnej stratégie je ďalší skvelý spôsob, ako dosiahnuť konzistenciu.

Pomáha Vám filtrovať trhový hluk, identifikovať vysokopravdepodobné nastavenia a situácie, v ktorých Vaša stratégia nemusí fungovať.

Inými slovami, pomôže Vám to robiť menej obchodných chýb a poznať „najlepšie“ prostredia pre Vašu stratégiu.

5. Optimalizujte svoju stratégiu na vysokú volatilitu

Volatilite sa pri obchodovaní nedá vyhnúť. Preto je dôležité, aby ste svoju stratégiu upravili tak, aby bola efektívna aj vo veľmi nestabilných situáciách. To by Vám určite dalo väčšiu pravdepodobnosť výhodu.

V obdobiach vysokej volatility majú ceny tendenciu výrazne kolísať. Optimalizácia stratégie Vám môže pomôcť identifikovať výkyvy a využiť ich.

Optimalizácia stratégie môže tiež obmedziť Vaše vystavenie sa obrovským stratám. Môže Vám to pomôcť prehodnotiť Vaše vstupné a výstupné body a nastaviť zdravý pomer rizika k výnosu.

6. Urobte dôkladnú analýzu trhu (prieskum)

Hĺbkové preskúmanie trhu Vám dáva väčšiu istotu, kde nastaviť vstupné a výstupné body. (Stále aspekt optimalizácie stratégie).

Pomáha Vám predvídať možné kolísanie cien a bezpečne umiestniť Vaše obchody.

7. Musíte pracovať s jasne definovaným obchodným plánom

Ako všetci vieme, obchodovanie bez plánu znamená zlyhanie. Strategický plán Vás ochráni pred impulzívnymi rozhodnutiami, zabráni tomu, aby ste boli premožení emóciami.

Ak chcete dosiahnuť konzistentný rast vo svojej obchodnej kariére, musíte mať vždy jasne definovaný plán predtým, ako vstúpite do obchodu.

8. Precvičte si trpezlivosť a urobte si prestávky

Hlavnou úlohou je trpezlivosť pri obchodovaní a tá sa často podceňuje. Trpezlivosť Vás môže dostať z nuly na konzistentne ziskovú úroveň.

To znamená vyhýbanie sa chamtivosti, FOMO alebo iné formy impulzívneho obchodovania.

Mali by ste sa tiež naučiť z času na čas urobiť prestávku. Vždy budú existovať ďalšie ziskové príležitosti. Vyhnite sa nepretržitému obchodovaniu.

Počúvajte svoju myseľ, počúvajte svoje telo, počúvajte trh.

Stručne povedané, konzistentnosť je cesta k úspešnému obchodovaniu. Aby ste to dosiahli, musíte vytvoriť neimpulzívny a efektívny obchodný systém a dodržiavať pevné pravidlá.
Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom