15 tipov na riadenie rizika pre úspešné prop obchodovanie

Risk Management tips for trading success

Jednou z kľúčových zručností, ktoré musíte ovládať, je riadenie rizík, aby ste dosiahli vynikajúce výsledky v obchodovaní.

Riadenie rizík je proces identifikácie, hodnotenia a zmierňovania potenciálnych rizík s cieľom chrániť kapitál a zabezpečiť dlhodobú životaschopnosť stratégie forexového obchodovania.

Ak si túto zručnosť osvojíte, minimalizujete straty a dosiahnete udržateľné zisky.

V dnešnom príspevku sa s Vami podelíme o pätnásť stručných tipov alebo usmernení pre riadenie rizík, ktoré môžu viesť Vaše forexovom bchodovaní k úspechu:

1. Vzdelávajte sa o forexovom trhu a jeho rizikách pred obchodovaním na reálnom účte

Musíte rozumieť rôznym typom forexových obchodov, rizikám s nimi spojeným a tomu, ako používať rôzne obchodné nástroje a stratégie.

2. Vypracujte a obozretne dodržiavajte obchodný plán

Váš obchodných plánov by mal načrtnúť Vašu obchodnú stratégiu, pravidlá riadenia rizík a stratégiu výstupu. Je dôležité mať vypracovaný plán a držať sa ho, aj keď strácate peniaze.

3. Otestujte akúkoľvek obchodnú stratégiu pred riskovaním skutočných peňazí

Vždy testujte svoju obchodnú stratégiu. Otestujte svoju stratégiu na demo účte alebo backtestingom na základe historických údajov. Pomôže Vám to identifikovať prípadné riziká a upraviť stratégiu skôr, ako začnete obchodovať so skutočnými peniazmi.

4. Nikdy neriskujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť

Toto je azda najdôležitejšie pravidlo pri riadení rizík. Riskujte len také peniaze, ktoré si môžete dovoliť stratiť bez toho, aby Vám to spôsobilo finančné ťažkosti.

5. Vyberte si rozumný pomer rizika a zisku

Váš pomer rizika a zisku je suma peňazí, ktorú riskujete na obchode v porovnaní so sumou peňazí, ktorú by ste mohli potenciálne zarobiť. Dobrým pravidlom je snažiť sa o pomer rizika a výnosu aspoň 1:2. To znamená, že by ste mali očakávať, že na víťaznom obchode zarobíte aspoň dvakrát toľko peňazí, ako riskujete.

6. Oboznámte sa s limitmi drowdownu Vašej prop firmy.

Väčšina správcovských spoločností má zavedený limit drowdovnu. To znamená, že nemôžete stratiť viac ako určité percento svojho obchodného kapitálu, než budete z programu diskvalifikovaní.

7. Nastavte si vopred konkrétne vstupné a výstupné body pre svoje obchody

Stanovenie vstupných a výstupných bodov Vám pomôže vyhnúť sa impulzívnym obchodom a zachovať si disciplínu.

8. Používajte príkazy stop-loss na rýchle zatvorenie stratových obchodov

Príkaz stop-loss je príkaz na uzavretie obchodu za určitú cenu, ktorý obmedzuje Vaše straty.

9. Používajte príkazy na prevzatie zisku na uzamknutie Vašich ziskov, take profit, na realistických cieľových úrovniach

Príkaz na prevzatie zisku, take profit, je príkaz na uzavretie obchodu za určitú cenu, ktorý uzamkne Vaše zisky.

10. Používajte trailing stop na víťazných pozíciách na ochranu ziskov

Trailing stop je stop-loss príkaz, ktorý sa pohybuje nahor alebo nadol podľa toho, ako sa cena menového páru pohybuje vo Váš prospech. To pomáha chrániť Vaše zisky, ak sa cena pohybuje vo Váš prospech a potom sa obráti.

11. Pripravte sa vopred na najhorší výsledok

Je dôležité, aby ste realisticky vnímali riziká spojené s obchodovaním na devízovom trhu a boli pripravení na možnosť straty peňazí.

12. Zdržanlivosť, aby ste neprekročili limit

Nadmerné obchodovanie je jednou z najväčších chýb, ktorých sa forexoví obchodníci dopúšťajú. Je dôležité byť trpezlivý a uzatvárať obchody len vtedy, keď je vysoká pravdepodobnosť úspechu.

13. Naučte sa ovládať svoje emócie pri obchodovaní

Obchodovanie na forexe môže byť emocionálnou horskou dráhou. Je dôležité naučiť sa ovládať svoje emócie a vyhnúť sa rozhodnutiam založeným na strachu alebo chamtivosti.

14. Obchodujte len s menovými pármi, ktorých fundamenty poznáte

Sústreďte sa na páry, pre ktoré máte prístup k ich hospodárskym udalostiam. Analyzujte kľúčové ekonomické údaje, ktoré sú pre daný menový pár pravidelne zverejňované.

15. Diverzifikujte svoje portfólio

Nevkladajte všetky vajcia do jedného košíka. Rozložte svoje riziko na viacero menových párov a obchodných stratégií. To Vám pomôže znížiť celkové riziko.Riadenie rizík je veľmi dôležité pre úspech pri obchodovaní s rekvizitami. Ak sa budete riadiť návrhmi uvedenými v tomto článku, znížite svoje riziko a zvýšite ziskovosť.

Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom