Ako efektívne spätne otestovať svoju stratégiu prop tradingu

Backtest your Trading Strategy

Backtesting obchodnej stratégie je jednou z najdôležitejších vecí, ktoré obchodníci môžu urobiť, aby zvýšili svoje šance na úspech. Pomôže Vám odhaliť ziskové obchodné stratégie a vyhnúť sa tým nerentabilným.

Tento príspevok na blogu sa bude zaoberať spätným testovaním forexovom bchodovaní, jeho výhodami a rôznymi nástrojmi, ktoré máte k dispozícii, a aj tým ako interpretovať svoje zistenia.

Na konci tejto cesty budete mať zručnosti a sebavedomie potrebné na vytváranie a zdokonaľovanie svojich obchodných stratégií ako profesionál.

Čo znamená Backtest pri obchodovaní na forexe?

Backtesting je proces vyhodnocovania obchodnej stratégie pomocou historických údajov s cieľom simulovať, ako by fungovala v minulosti. Používa sa aj na optimalizáciu našej obchodnej stratégie. Testovaním alebo optimalizáciou našich stratégií môžeme získať cenné poznatky o ich ziskovosti a potenciálnych chybách.

Osvedčené postupy, ktoré treba dodržiavať pred zálohovým testovaním

 • Používajte správne údaje: Údaje použité na spätné testovanie by mali byť čo najpresnejšie a najúplnejšie. To znamená, že používajte údaje z renomovaného zdroja, ktoré pokrývajú celé obdobie, ktoré Vás zaujíma.
 • Používajte realistické obchodné prostredie: Prostredie spätného testovania by malo čo najvernejšie simulovať reálne obchodné prostredie. To znamená, že sa používa rovnaká obchodná platforma, spready a sklzu ktoré by ste použili na reálnom obchodnom účte.
 • Využívajte rôzne časové rámce: Backtesting by sa mal vykonávať na rôznych časových rámcoch, aby sa zistilo, ako obchodná stratégia funguje v rôznych časových obdobiach. To Vám pomôže identifikovať stratégie, ktoré sú ziskové v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.
 • Používajte rôzne úrovne rizika: Backtesting by sa mal vykonávať s rôznymi úrovňami rizika, aby sa zistilo, ako obchodná stratégia funguje za rôznych podmienok. To Vám pomôže identifikovať stratégie, ktoré sú ziskové pri rôznych toleranciách rizika.
 • Vyhnite sa prispôsobeniu equity krivky: Fixovanie equity krivky (známe aj ako overfixing) je proces prispôsobenia obchodnej stratégie tak, aby dokonale zodpovedala historickým údajom. To môže viesť k nadmernej optimalizácii a slabej výkonnosti pri obchodovaní v reálnom čase. Je dôležité dosiahnuť rovnováhu a vyhnúť sa prílišnému prispôsobeniu stratégie minulým údajom.

Nástroje, ktoré budete potrebovať na spätné testovanie

Na začatie úlohy spätného testovania budete potrebovať správne nástroje, ktoré máte k dispozícii. Pozrime sa na rôzne dostupné možnosti:

 • Nástroje na automatizované spätné testovanie: Nástroje na automatické spätné testovanie, ako je napríklad tester stratégií MetaTrader, umožňujú kódovať a testovať stratégie s použitím historických údajov. Tieto nástroje poskytujú systematický a efektívny spôsob analýzy veľkého množstva údajov. Príkladmi populárnych platforiem na automatizované spätné testovanie sú MetaTrader, NinjaTrader a TradeStation.
 • Manuálne nástroje na spätné testovanie: Manuálne spätné testovanie zahŕňa manuálne prechádzanie historických údajov a simuláciu obchodov na základe Vašej stratégie. Vyžaduje si viac času a úsilia, ale umožňuje hlbšie pochopiť dynamiku trhu. Príkladmi nástrojov na manuálne spätné testovanie sú Forex Tester a funkcia prehrávania v službe TradingView.

Mali by ste robiť automatizované alebo manuálne spätné testovanie?

Automatické aj manuálne spätné testovanie má svoje výhody aj nevýhody. Poďme si analyzovať výhody a nevýhody jednotlivých prístupov:

A. Automatické testovanie forexu Backtesting:

 • Výhody: Automatizované spätné testovanie umožňuje rýchlejšiu analýzu veľkého množstva údajov, presné vykonávanie obchodov a testovanie komplexných stratégií.
 • Nevýhody: Môže si vyžadovať zručnosti v oblasti kódovania a automatické nástroje na spätné testovanie nemusia presne simulovať trhové podmienky v reálnom čase.

B. Manuálny forexovy Backtesting:

 • Výhody: Manuálne spätné testovanie poskytuje hlbšie pochopenie dynamiky trhu, umožňuje diskrétne rozhodovanie a možno ho vykonávať bez znalosti kódovania.
 • Nevýhody: Môže byť časovo náročná, náchylná na ľudské chyby a náročná na analýzu veľkého množstva údajov.

Ako spätne otestovať svoju obchodnú stratégiu

Teraz, keď máte pripravené nástroje, je čas pochopiť, ako funguje proces spätného testovania. Tu sú uvedené kľúčové kroky, ktoré sú s tým spojené:

 1. Definujte svoju obchodnú stratégiu: Jasne načrtnite svoje pravidlá vstupu a výstupu, parametre riadenia rizík a akékoľvek ďalšie relevantné faktory.
 2. Zhromažďovanie historických údajov: Zozbierajte spoľahlivé historické údaje pre menový pár, na ktorom chcete otestovať svoju stratégiu.
 3. Nastavte si nástroj na spätné testovanie: Nakonfigurujte si automatický alebo manuálny nástroj na spätné testovanie, aby ste mohli replikovať trhové podmienky a simulovať obchody.
 4. Spustite spätný test: Vykonávajte svoju stratégiu na základe historických údajov, sledujte obchody, zisky a straty.
 5. Analyzujte výsledky: Vyhodnocujte výkonnosť svojej stratégie analýzou kľúčových ukazovateľov, ako je pomer zisku a straty, miera výhier a čerpanie.

Ako Vám môže Backtesting pomôcť uspieť v prop tradingu.

Dobre, s procesom sme skončili. Teraz si ukážeme, prečo je spätné testovanie kľúčovým krokom pri vývoji Vašich obchodných stratégií.

 1. Prax: Backtesting Vám umožňuje precvičovať obchodné stratégie bez riskovania skutočných peňazí. Pomáha Vám získať dôveru a skúsenosti pri vykonávaní obchodov.
 2. Dôvera: Spätným testovaním svojich stratégií a sledovaním pozitívnych výsledkov môžete budovať dôveru vo svoj obchodný prístup a prijímať informované obchodné rozhodnutia.
 3. Zvýšte svoje zisky: Backtesting pomáha identifikovať ziskové stratégie a umožňuje Vám tak maximalizovať potenciálne zisky na devízovom trhu.
 4. Hľadanie skrytých chýb v obchodnej stratégii: Backtesting môže odhaliť nedostatky a slabiny Vašej obchodnej stratégie, ktoré sa pri obchodovaní v reálnom čase nemusia prejaviť. Pomôže Vám zdokonaliť a zlepšiť Váš prístup.

Ďalšie tipy pre efektívne spätné testovanie

 • Dlhodobé spätné testovanie: Zálohové testovanie by sa malo vykonávať počas dlhého časového obdobia. To Vám pomôže otestovať vašu stratégiu v rôznych trhových podmienkach vrátane vzostupných a klesajúcich trendov a období vysokej volatility.
 • Backtest na viacerých menových pároch: Ak plánujete obchodovať s viacerými menovými pármi, je dôležité spätne otestovať svoju stratégiu na každom páre osobitne. Je to preto, že rôzne menové páry majú rôzne vlastnosti a v rôznych trhových podmienkach sa správajú odlišne.

Záverom možno povedať, že spätné testovanie je dôležitou súčasťou procesu obchodovania s rekvizitami. Pomocou spätného testovania stratégií môžete identifikovať ziskové stratégie a vyhnúť sa stratovým stratégiám. Taktiež ich môžete optimalizovať na dosiahnutie lepšej výkonnosti. Úspešné obchodné stratégie sú postavené na pevných základoch výskumu, praxe a neustáleho zdokonaľovania. Vyberte si preferovanú metódu spätného testovania, zostaňte disciplinovanýa nechajte svoje novonadobudnuté vedomosti viesť k úspechu.

Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom