Ako Vám myslenie v pravdepodobnostiach pomôže stať sa úspešným obchodníkom

probability thinking forex prop trading


Pravdepodobnostné myslenie (myslenie v pravdepodobnostiach) je spôsob uvažovania o pravdepodobnosti výskytu určitých udalostí. Zahŕňa priradenie pravdepodobnosti každému možnému výsledku situácie namiesto toho, aby sa jednoducho zameralo na samotný potenciálny výsledok.

Namiesto toho, aby ste si mysleli: „Na tomto obchode určite zarobím," forexový obchodník, ktorý uvažuje v pravdepodobnostiach, mal by si myslieť: „Je 70 % šanca, že tento obchod bude ziskový."

V dnešnom príspevku na blogu chceme preskúmať, ako môže byť myslenie v pravdepodobnostiach prospešné pre prop obchodníkov, a poskytnúť niekoľko tipov na implementáciu tohto myslenia do Vašej obchodnej stratégie. Najskôr sa pozrieme na to, ako Vám môže pomôcť stať sa úspešným prop traderom:

1. Zlepšujete Vašu schopnosť rozhodovania

Ak zvážite pravdepodobnosť rôznych výsledkov, môžete urobiť informovanejšie rozhodnutia o tom, ktoré obchody uskutočniť alebo nie a ako riadiť riziko.

2. Zvýšte Vašu objektivitu

Pravdepodobnostné myslenie môže obchodníkom pomôcť vyhnúť sa tomu, aby sa nechali ovplyvniť emóciami a namiesto toho prijímať rozhodnutia na základe objektívnych údajov.

3. Zlepšuje riadenie rizík

Uvažovanie v pravdepodobnostiach Vám môže pomôcť identifikovať potenciálne riziká a prijať opatrenia na ich zmiernenie, napríklad správne nastaviť stop-loss príkazy alebo správne zabezpečiť Vaše prognózy.

4. Uvažovanie v pravdepodobnostiach Vám dáva veľkú flexibilitu

Pravdepodobnostné myslenie umožňuje obchodníkom prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam na trhu a primerane upraviť svoje stratégie.

5. Pomáha Vám mať realistické očakávania od obchodu

Pochopením pravdepodobností rôznych výsledkov môžu mať obchodníci realistickejšie očakávania o svojich potenciálnych ziskoch a stratách. Tiež sa vyhnite tomu, aby ste sa nechali uniesť nerealistickými nádejami alebo obavami.

Tipy na implementáciu pravdepodobnostného myslenia do Vašej obchodnej stratégie

  • Použite údaje na určenie pravdepodobnosti: Použite historické údaje a štatistickú analýzu na odhad pravdepodobnosti rôznych výsledkov.
  • Zvážte viacero scenárov: Premýšľajte o rozsahu možných výsledkov daného obchodu a priraďte pravdepodobnosť každému scenáru.
  • Po získaní nových informácií aktualizujte svoje pravdepodobnosti: Keď sa podmienky na trhu zmenia, aktualizujte svoje pravdepodobnosti tak, aby odrážali nové údaje.
  • Na riadenie rizika používajte pravdepodobnosť: Použite pravdepodobnosť na určenie primeranej výšky rizika, ktoré môžete podstúpiť pri danom obchode, a podľa toho upravte veľkosť svojej pozície.
  • Cvičte duševnú disciplínu: Pravdepodobnostné myslenie si vyžaduje mentálnu disciplínu, preto si túto zručnosť pravidelne precvičujte.


Uvažovanie v pravdepodobnostiach môže pomôcť obchodníkom robiť lepšie rozhodnutia, efektívnejšie riadiť riziko a zvýšiť ich šance na úspech. Priradením pravdepodobností rôznym výsledkom môžu obchodníci získať objektívnejšie pochopenie trhu a prijímať informovanejšie rozhodnutia o svojich obchodoch. S praxou a disciplínou sa pravdepodobnostné myslenie môže stať cenným doplnkom k súprave nástrojov každého obchodníka.

Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom