4 základné chyby, ktorým sa treba vyhnúť pri nastavovaní príkazov stop-loss

Mistakes to Avoid when Setting your Stop-Loss Orders

Príkazy Stop-loss sú základným nástrojom pre forexových obchodníkov na obmedzenie ich potenciálnych strát. Mnohí prop obchodníci však pri jeho nastavovaní robia chyby, čo môže mať za následok obchodné straty alebo zmeškané príležitosti.

V tomto blogovom príspevku sa budeme venovať štyrom bežným chybám, ktorých sa obchodníci dopúšťajú pri nastavovaní príkazov stop-loss, a ako sa im vyhnúť:

1. Nastavenie stop lossu príliš blízko alebo príliš ďaleko od vstupnej ceny

Nastavenie stop lossu príliš blízko alebo príliš ďaleko od vstupného bodu môže viesť k tomu, že ho aktivujú výkyvy na trhu.

Bolo by bezpečnejšie, keby ste stop loss umiestnili do vzdialenosti, ktorá zodpovedá podmienkam na trhu. Na volatilných trhoch, stop loss by mal byť umiestnený ďaleko od aktuálnej ceny (ale nie príliš ďaleko), zatiaľ čo na menej volatilných trhoch môže byť umiestnený blízko vstupnej ceny, ale nie príliš blízko, aby nedošlo k prípadnému zvratu.

2. Neupravenie stop-lossu

Ak stop loss neupravíte, keď sa obchod pohybuje vo Váš prospech, môže to mať za následok, že stop loss sa aktivuje príliš rýchlo alebo úplne zmeškáte potenciálny obrat. Je nevyhnutné upravovať stop loss podľa toho, ako sa obchod pohybuje vo Váš prospech, a priťahovať ho, keď sa obchod stáva ziskovejším.

Aby ste sa vyhli tejto chybe, pravidelne kontrolujte svoje obchody a podľa toho upravte stop-loss. Dá sa to dosiahnuť posunutím stop-lossu na hranicu rentability alebo na úroveň, ktorá odráža aktuálne trhové podmienky.

3. Umiestnenie stop lossu na úrovniach supportu alebo rezistancie

Použitie tejto metódy môže mať za následok, že Váš stop-loss sa aktivuje príliš rýchlo alebo úplne zmeškáte potenciálny vstup. Obmedzujete Vašu flexibilitu.

Preto je dôležité, aby ste stop-loss umiestnili do vzdialenosti, ktorá umožňuje určitú flexibilitu na trhu, a nie presne na úroveň podpory alebo odporu.

4. Nastavenie stop-loss na pevnú cenu alebo dolárovú sumu vo všetkých obchodoch alebo trhoch

Tu je stop loss nastavený na konkrétnej cenovej úrovni bez ohľadu na aktuálne trhové podmienky. To môže byť problém, pretože trhové podmienky sa môžu rýchlo meniť a stop-loss, ktorý bol vhodný pre konkrétne trhové podmienky, nemusí byť vhodný pre iné.

Stop-loss si preto vždy nastavte na základe aktuálnych trhových podmienok.

Aký je jeden z najlepších spôsobov, ako sa vyhnúť všetkým týmto chybám, ak ste začínajúci krátkodobý obchodník? Aké je celkové riešenie?

Odpoveď: trailing stop-loss.

Trailing stop loss je dynamický stop loss, typ stop loss príkazu, ktorý sa automaticky presúva podľa toho, ako Váš obchod prináša zisky. Použitie trailing stop lossu uzamkne Vaše zisky a pomôže minimalizovať Vaše straty. Znižuje tiež Vaše emocionálne napätie. Ak chcete použiť stop loss, jednoducho zadajte určitý počet pipov alebo percento, ktoré chcete, aby bol Váš stop loss za aktuálnou trhovou cenou.

Táto voľba je však na Vás. Použite ho, ak funguje dobre s Vašou toleranciou voči riziku.


Ak sa teda dokážete vyhnúť týmto častým chybám, určite získate na trhu výraznú výhodu. A pomocou príkazov trailing stop-loss môžete maximalizovať potenciálne zisky a minimalizovať straty.


Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom