9 spôsobov, ako vytvoriť efektívnu obchodnú výhodu pre úspešné obchodovanie

develop trading edge forex prop trading

Obchodná výhoda je súbor podmienok alebo prístupov, ktoré môžu poskytnúť profesionálnemu obchodníkovi vyššiu pravdepodobnosť víťazstva v obchodoch, čo znamená prevahu nad stratami.

Môže to byť stratégia, nástroj alebo psychologická sila. Obchodná výhoda jedinečná pre každého obchodníka a bolo preukázané, že prináša vysokú úspešnosť obchodovania.

Ako profesionálny obchodník, ktorý chce uspieť, musíte nájsť to svoje, musíte rozvíjať svoje, musíte mať svoju obchodnú výhodu.

V dnešnom blogovom príspevku sa s Vami podelím o spôsoby rozvoja (alebo veci, ktoré Vám pomôžu rozvíjať sa) a solídnej a účinnej obchodnej výhody pre ziskovosť a rast:

1. Musíte poznať trh

Predtým, ako budete obchodovať, je dôležité, aby ste preskúmali a pochopili jeho dynamiku, pochopili, čo poháňa pohyby cien, porozumeli ekonomickým ukazovateľom, politike centrálnej banky a geopolitickým udalostiam, ktoré hýbu menami alebo aktívami.

Mali by ste sa snažiť poznať príbeh každého pohybu a smerovania cien.

Znalosť trhu a jeho aplikácia je zisková časť obchodovania.

2. Vytvorte si obchodnú stratégiu, ktorá bude dobre fungovať s Vašou mierou riskovať a obchodnými cieľmi

Vaša obchodná stratégia by sa mala zhodovať s Vašou toleranciou voči riziku a obchodnými cieľmi. Môže byť založená na technickej analýze, fundamentálnej analýze alebo na kombinácii oboch.

Musí byť prispôsobená Vášmu cieľu a poslaniu.

3. Otestujte a overte svoju stratégiu

Backtesting je chrbtovou kosťou rozvoja stratégie. Tým, že dôsledne testujete Vaše obchodné stratégie s historickými údajmi môžete zmerať svoju účinnosť a vykonať informatívne úpravy.

Tento krok je rozhodujúci pri transformácii teoretického prístupu na praktický vykonateľný plán.

4. Kontrolujte a optimalizujte svoju stratégiu (pravidelne)

Kontrolujte a vykonajte potrebné úpravy stratégie na základe jej výsledkov, aby ste zlepšili svoj výkon a vyhli sa opakovaniu chýb.

Neustále ju zdokonaľujte, začleňujte nové poznatky a vyraďte prvky, ktoré už neslúžia Vašim cieľom.

Optimalizácia stratégie je neustály proces, ktorý si vyžaduje záväzok k dokonalosti a prispôsobivosti.

Dobrá stratégia nikdy nie je statická.

5. Majte jasný plán riadenia rizika

Majte vždy jasný plán riadenia rizika. To zahŕňa nastavenie Vašich stop-loss príkazov a určenie veľkosti Vašich pozícií.

Musíte pochopiť, koreláciu medzi rôznymi menovými pármi, volatilitu a podľa toho prispôsobte svoju expozíciu.

6. Ovládajte svoje emócie

Psychologický aspekt obchodovania môže podržať alebo zlomiť obchodníka.

Rozvoj obchodnej výhody si vyžaduje ovládať svoje emócie, mať disciplínu, aby ste sa držali svojho plánu, a odolnosť na zvládnutie vrcholov a pádov obchodovania.

Ide o rozhodovanie na základe logiky, nie impulzov.

7. Mali by ste si viesť obchodný denník

Áno, zdokumentovanie Vašich obchodov a skúsenosti Vám môžu pomôcť vybudovať efektívny systém.

Pomôže Vám to poučiť sa z Vašich úspechov a chýb.

Je to skvelý nástroj na neustále zlepšovanie.

8. Vypočítajte si obchodnú výhodu

Aby ste skutočne pochopili svoju obchodnú výhodu, musíte ju kvantifikovať. Zahŕňa to výpočet miery výhry, pomeru priemernej výhry k priemernej strate a očakávanej dĺžky.

Tieto štatistiky Vám poskytnú jasný obraz o výkonnosti Vašej stratégie a dajú Vám vedieť, či Vám skutočne prináša výhodu alebo prevahu.

9. Musíte sa zaviazať k neustálemu vzdelávaniu

Koniec koncov, neprestávajte sa učiť.

Trh sa neustále mení. Musíte zostať informovaní o najnovších trendoch a prispôsobiť tomu svoje stratégie.Vybudovanie obchodnej výhody si vyžaduje čas, úsilie a disciplínu. Ak chcete vyvinúť niečo udržateľné, neponáhľajte sa, preštudujte si svoju stratégiu a vybudujte svoj systém so skúsenosťami.

Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom