4 dôvody, ktoré môžu oddialiť rast Vášho obchodovania

Trading Fears that can Delay forex Prop Trading Growth

Strach je silná ľudská emócia. Môže nás postrčiť do bezpečia, môže nás tiež dotlačiť k zdeseniu. Ale zdá sa, že jeho nevýhody prevažujú nad výhodami. Strach nás tlačí k nesprávnym rozhodnutiam alebo činom, ktoré nás môžu zraziť nadol.

Pri forexovom obchodovaní to nie je inak. Keď pôsobíme na miesta strachu, robíme zlé rozhodnutia, ponáhľame sa do nesprávnych obchodov, alebo vstupujeme tam, keď by sme nemali a v dôsledku toho zlyhávame.

Viem, že sa tejto emócie nemôžeme úplne zbaviť, ale môžeme na nej pracovať, môžeme ju ovládať.

Dnes sa budeme venovať štyrom druhom strachu, ktoré môžu brániť rastu obchodníka a tomu, čo môžeme urobiť, aby sme zabránili týmto negatívnym prejavom:

1. Strach zo straty peňazí

V tomto prípade majú obchodníci nulovú toleranciu straty. Predstava straty obchodu ich desí. Majú tendenciu veriť, že obchodník musí byť 100 % ziskový a to vždy, aby bol považovaný za úspešného. Akákoľvek strata, nehľadiac na to, aká je veľká, sa berie ako neúspech.

Títo obchodníci majú tendenciu používať jeden zlý výsledok na posúdenie a definovanie ich celkových obchodných schopností a zručností. Nedokážu uznať, že žiaden obchodný systém nemôže byť úspešný na 100%.

V dôsledku toho nakoniec neakceptujú žiadne obchodné riziko, čím premeškajú skvelé obchodné príležitosti a nerastú tak, ako by mali.

Tento strach môžete prekonať tak, že prijmete prehru ako neoddeliteľnú súčasť hry a risknete to, čo ste ochotní stratiť.

2. Strach z toho, že sa mýlime

Je prirodzené, že vždy chceme mať pravdu. Ale musíme pochopiť, že sa môžeme aj mýliť. Tu sa môžu neoblomní obchodníci zdráhať vstúpiť do obchodu alebo môžu predčasne ukončiť obchod, len aby sa nemýlili. Ide väčšinou o dôsledok minulosti z obchodných strát alebo predchádzajúcich zlých skúseností.

Aby si obchodníci podmanili tento pocit, musia sa viac zamerať na malé výhry a prijať každý výsledok obchodovania ako príležitosť učiť sa.

3.FOMO

V rámci FOMO obchodníci vstupujú do obchodu založeného na pocitoch bez starostlivého skúmania alebo zohľadnenia ich vlastného obchodného plánu alebo analýzy trhu.

Keď obchodníci obchodujú na základe rozhodnutia svojho okolia, majú tendenciu prehrávať. Znižuje sa im sebavedomie a rozhodovacie schopnosti a stávajú sa vnútorne demotivačnými.

Aby ste sa ochránili pred FOMO, musíte akceptovať, že vždy budú existovať ďalšie ziskové príležitosti. Dodržujte obchodný plán a trpezlivo čakajte na svoje príležitosti.

4. Strach nechať peniaze na stole

Forexové obchodovanie môže byť veľmi lukratívne, ale problém je zvyčajne v tom, ako rozpoznať správne nastavenia alebo pozície. V snahe zachytiť správne nastavenie alebo príležitosť na zisk, si obchodníci nemôžu dovoliť, aby ich ovládla chamtivosť.

Môžu strácať veľa času hľadaním imaginárnych nastavení pre neuveriteľné výnosy a ignorovať malé alebo stredné potenciálne výnosy.

Chamtivosť môže tiež prinútiť niektorých obchodníkov, aby sa držali stratových obchodov a očakávali retracement, ktorý povedie k ich imaginárnym pôsobivým ziskom, alebo môžu prekračovať limit v už víťaznom obchode s cieľom získať ešte viac.

Aby sa obchodníci tomuto vyhli, musia využiť stop-loss a take-profit a naučiť sa včas uzavrieť obchod.

Na záver, strach je antagonistom Vášho úspechu pri obchodovaní. Aby ste minimalizovali jeho dopad, musíte mať pred vstupom do obchodu vždy pripravený obchodný plán, efektívnu stratégiu riadenia rizík a realistické očakávania.

Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom