4 spôsoby riadenia drowdownu v rámci výzvy prop firiem

Ways to Manage Drawdown Limits in Prop Firm Challenge

Výzvy alebo hodnotiace programy forexových prop firiem sú skvelým spôsobom, ako preukázať svoje obchodné zručnosti a získať financovanie od prop firmy. Ak však chcete prejsť výzvou, musíte dodržiavať určité pravidlá. Jedným z najdôležitejších pravidiel je denný limit čerpania, denný drowdown (maximálne percento zostatku na účte, ktoré môžete stratiť).

Viem, že program RebelsFunding Diamond nemá žiadny denný drowdown, čo je skvelá správa pre obchodníkov a vzácna ponuka v odvetví. Nie všetky programy však majú denný drowdown 0 %. Väčšina programov má denný drowdown a preto je nevyhnutné vedieť, ako ho spravovať.

Riadenie drowdownu je jednoducho proces využívania rôznych stratégií riadenia rizík ako zostať v limite čerpania,v limite drowdownov prop firmy.

Ak tieto limity nezvládnete, pravdepodobne prídete o účet, ktorý by Vás vyniesol na vyššiu úroveň.

V dnešnom príspevku na blogu sa s Vami chceme podeliť o spôsoby, ako môžete riadiť limity čerpania, drowdowny, aby ste dosiahli úspech:

1. Majte praktický obchodný plán

Jedným zo spôsobov riadenia limitu čerpania je mať Dodržujte obchodný plán. Obchodný plán je súbor pravidiel, ktorými sa riadia vaše obchodné rozhodnutia. Váš obchodný plán by mal zahŕňať Vaše pravidlá riadenia rizíkpravidlá pre veľkosť pozícií a vstupné a výstupné kritériá. Dodržiavaním svojho obchodného plánu sa môžete vyhnúť emocionálnym rozhodnutiam čo by mohlo viesť k veľkým stratám.

2. Nastavte si vlastný denný drowdown, vlastný denný limit čerpania

Môžete si nastaviť vlastné limity denných strát, ktoré sú konzervatívnejšie ako limity stanovené obchodnou spoločnosťou. Získate tak dodatočnú rezervu, aby ste sa vyhli dosiahnutiu limitov firmy. Nastavte si sumu alebo percento nižšie, ako Vám stanovila podporná spoločnosť.

Nastavenie vlastného denného limitu čerpania Vám môže pomôcť udržať si kontrolu nad Vašimi obchodnými aktivitami a uspieť vo fáze hodnotenia.

3. Pracujte v rámci nastaveného drowdownu

Predpokladajme, že obchodujete s účtom vo výške 10,000 USD s limitom denného čerpania 4 %. To znamená, že v jednom obchode denne môžete stratiť len 4 % z 10,000 USD (400 USD) zo zostatku na účte, kým neuspejete vo výzve.

Ak chcete bezpečne zvládnuť tento limit čerpania, musíte upraviť svoje riziko na obchod. Môžete sa napríklad rozhodnúť, že pri jednom obchode za deň nebudete riskovať viac ako 2 % až 3 %. To Vám pomôže zostať v rámci povoleného drowdownu za deň a ochrániť zostatok na účte.

Aby ste dobre zvládli maximálne čerpanie, uistite sa, že nestratíte viac, ako je stanovené percento. Ak obchodujete s účtom s hodnotou 10,000 USD a celkové maximálne čerpanie, celkový maximálny drowdown je 10 %, uistite sa, že počas celej doby trvania účtu nestratíte viac ako 1,000 USD.

4. Zamerajte sa na riadenie strát

Ak sa sústredíte na riadenie svojich strát, je pravdepodobnejšie, že túto výzvu zvládnete a stanete sa fundovaným obchodníkom. Pred každým obchodom by ste mali posúdiť svoju maximálnu stratu. Ide o sumu peňazí, ktorú ste ochotní na obchode stratiť. Po posúdení svojej maximálnej straty môžete podľa toho umiestniť príkaz stop-loss.

Je dôležité si uvedomiť, že nevyhráte každý obchod. Ak však svoje straty spravujete efektívne (implementovaním tipov nižšie), stále budete môcť prejsť výzvou a stať sa fundovaným obchodníkom.

  • Použite príkazy stop-lossu: Príkazy stop-lossu sú nevyhnutné na riadenie rizika a obmedzenie čerpania. Stop-loss príkaz je vopred zadaný príkaz na predaj aktíva za určitú cenu. To Vám môže pomôcť rýchlo ukončiť stratový obchod a minimalizovať straty.
  • Použite pomer rizika a zisku: RRR sa môže líšiť od obchodníka k obchodníkovi, ale ideálne je používať konzervatívny pomer rizika a výnosu.


Ak budete postupovať podľa týchto tipov na správu čerpania, zvýšite svoje šance na úspech vo výzvach pre prop firmy a stanete sa fundovaným obchodníkom.
Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom