6 tipov, ktoré Vám pomôžu nastaviť najlepší pomer rizika a výnosu pre úspešné obchodovanie

Risk-to-Reward Ratio tips for Trading Success

Pomer rizika a výnosu (RRR) je jednou z najdôležitejších stratégií riadenia rizík in forexovom bchodovaní. Meria potenciálny zisk obchodu v porovnaní s potenciálnou stratou. Vysoký pomer rizika k výnosu znamená, že potenciálny zisk je oveľa vyšší ako potenciálna strata, zatiaľ čo nízky pomer rizika k výnosu znamená, že potenciálna strata je oveľa vyššia ako potenciálny zisk.

Ak chcete byť úspešní v prop tradingu, je potrebné pochopiť a implementovať rozumnú stratégiu pomeru rizika a výnosu.

V tomto blogovom príspevku Vám poskytneme šesť tipov na nastavenie a výpočet pomeru rizika a výnosu pre úspešné obchodovanie.

1. Určte svoju toleranciu voči riziku

Prvým krokom je určiť svoju toleranciu voči riziku. Ide o sumu peňazí, ktorú ste ochotní stratiť pri jednom obchode. Je dôležité, aby ste boli realistickí, pretože precenenie Vašej tolerancie rizika môže viesť k veľkým stratám.

Dobrým východiskovým bodom je neriskovať viac ako 1 % svojho obchodného účtu na jeden obchod. Keď získate viac skúseností a budete si istejší svojimi obchodnými schopnosťami, môžete postupne zvyšovať svoju toleranciu voči riziku.

2. Identifikujte svoje ziskové ciele

Keď ste si určili svoju toleranciu voči riziku, musíte si určiť svoje ziskové ciele. Ide o výšku zisku, ktorú chcete dosiahnuť pri každom obchode.

Vaše ziskové ciele by mali vychádzať z Vašej obchodnej stratégie a tolerancie rizika. Ak ste napríklad swingový obchodník, môžete mať ziskové ciele vzdialené niekoľko sto pipov. Ak ste denný obchodník, môžete mať ziskové ciele vzdialené len niekoľko pipov.

3. Udržujte pomer v malej miere

Vo všeobecnosti je dobré, aby bol pomer rizika k výnosu mierny. Dôvodom je ochrana Vášho kapitálu a zlepšenie Vašich obchodných výsledkov. Nedovoľte, aby o Vašom RRR rozhodovala chamtivosť.

4. Upravte veľkosť pozície

Po vypočítaní pomeru rizika a výnosu musíte zodpovedajúcim spôsobom upraviť veľkosť svojej pozície. Je to dôležité, pretože pri každom obchode chcete riskovať rovnakú sumu peňazí.

5. Sledujte a upravujte pomer rizika a výnosu v priebehu času

Vaše RRR nie je číslo, ktoré sa dá nastaviť a zabudnúť naň. Mali by ste ho pravidelne sledovať a podľa potreby upravovať. Ak napríklad zistíte, že na svojich obchodoch neustále strácate peniaze, možno budete musieť znížiť svoju toleranciu voči riziku alebo zvýšiť svoje ziskové ciele.

RRR by ste mali upraviť aj na základe svojej obchodnej stratégie. Ak napríklad začnete obchodovať s volatilnejším menovým párom, možno budete musieť znížiť veľkosť pozície alebo zvýšiť stop-loss.

6. Zvážte korelácie

Korelácie sa týkajú vzťahu medzi pohybmi dvoch alebo viacerých menových párov. Ak sú dva menové páry pozitívne korelované, budú mať tendenciu pohybovať sa rovnakým smerom. Ak sú dva menové páry negatívne korelované, budú mať tendenciu pohybovať sa opačným smerom.

Obchodníci by mali pri uzatváraní obchodov brať do úvahy korelácie, pretože môžu ovplyvniť riziko ich portfólií. Ak má napríklad obchodník otvorené dve pozície na pozitívne korelovaných menových pároch a jeden z párov sa pohybuje v jeho neprospech, je pravdepodobné, že sa proti nemu bude pohybovať aj druhý pár. To môže viesť k výrazným stratám.

Nakoniec, vedieť, ako nastaviť správny pomer rizika a výnosu pre každý obchod, je užitočná zručnosť pre úspešný prop trading. Ak chcete rásť na svojej ceste, použite niektoré z tipov uvedených v tomto článku.


Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom