Prečo potrebujete prop obchodný denník a ako ho vytvoriť

Prop Trading Journal & How to Create One


Obchodný denník je záznam o všetkých Vašich obchodoch vrátane použitej stratégie, výsledku a prípadných postrehov alebo ponaučení. Je to základný nástroj pre každého seriózneho obchodníka s vlastným kapitálom. Najprv sa pozrime na to, prečo potrebujete obchodný denník.

1. Obchodný denník Vám pomôže sledovať Váš obchodný výkon

Obchodný denník Vám umožňuje viesť si podrobné záznamy o všetkých Vašich obchodoch. To zahŕňa dobré, zlé a škaredé sledovanie Vášho výkonu, môžete identifikovať trendy, odhaliť potenciálne problémy a robiť informované rozhodnutia o vašej obchodnej stratégii.

2. Pomôže Vám identifikovať Vaše silné a slabé stránky

Vedením denníka môžete identifikovať vzorce svojho obchodného správania. Môžete zistiť, ktoré stratégie pre Vás fungujú najlepšie a ktoré je potrebné zlepšiť. To Vám môže pomôcť zamerať sa na svoje silné stránky a pracovať na svojich slabých stránkach.

3. Môžete sa poučiť zo svojich chýb

Chybám sa pri obchodovaní nedá vyhnúť. Ak si však budete viesť denník, môžete sa z nich poučiť a vyhnúť sa ich opakovaniu v budúcnosti.

4. Môže Vám pomôcť vytvoriť lepší obchodný plán

Obchodný denník Vám môže pomôcť vytvoriť lepší Dodržujte obchodný plán poskytnutím cenných informácií o Vašich obchodných zvyklostiach a stratégiách. Umožňuje Vám zamyslieť sa nad Vašimi obchodmi a vykonať potrebné úpravy na zlepšenie vašej výkonnosti.

5. Môže Vám pomôcť stať sa disciplinovanejším a ziskovejším obchodníkom

Vedenie denníka si vyžaduje disciplínu,  ktorá môže viesť k ziskovejšiemu obchodovaniu. Pravidelným prezeraním svojho denníka môžete zostať zodpovední za svoj obchodný plán a robiť informovanejšie rozhodnutia.

Teraz, keď sme skončili s výhodami, pozrime sa na to, ako si môžete vytvoriť obchodný denník. Tu je návod, ako na to:

1. Vyberte si formát

Formátom môže byť zápisník, tabuľka alebo online denník, čokoľvek čo Vám vyhovuje.

2. Rozhodnite sa, aké informácie budete sledovať

Môže to zahŕňať dátum obchodu, menový pár, vstupnú a výstupnú cenu, úrovne stop-lossu a take-profitu, zisk alebo stratu, dôvody obchodu atď. Vyberte si, čo je pre Vás najdôležitejšie, zapíšte si to a sledujte cestu.

3. Okamžite zaznamenajte svoje obchody

Hneď po dokončení obchodu si ho zapíšte do denníka. Je to dôležité, pretože ak vynecháte zdokumentovanie niekoľkých obchodov, nemusíte získať objektívne konečné hodnotenie.

4. Pravidelne kontrolujte

Nájdite si čas na pravidelnú kontrolu svojho denníka. Hľadajte vzory, identifikujte oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a podľa toho upravte svoj obchodný plán.
Ak to zhrnieme, vedenie denníka o obchodovaní s rekvizitami je nevyhnutné pre Váš rast. Začnite ešte dnes (ak ste tak ešte neurobili). Vezmite si zápisník alebo otvorte novú tabuľku a začnite zaznamenávať svoje obchody. Snažte sa byť vo svojich zápisoch čo najúprimnejší a najobjektívnejší; nebojte sa priznať chyby. Pomocou denníka zdokonaľujte svoj obchodný plán a sledujte svoj pokrok v priebehu času.

Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom