8 dôležitých otázok, ktoré si musíte položiť pred uzavretím obchodu

Questions to Ask Before you Enter any Forex Trade

Niekoľko minút alebo sekúnd pred vstupom do forexového obchodu je rovnako dôležitých ako samotný obchod. Je to Vaša príležitosť na prehodnotenie. Ak si dokážete položiť správne otázky a dôkladne analyzovať situáciu alebo atmosféru, tento moment môže zmeniť hru vo Váš prospech.

Pri prop tradingu je veľmi dôležité, aby ste si pred vstupom do obchodu na financovanom účte položili niekoľko kľúčových otázok. (Náš program financovaných účtov). Tieto otázky Vám pomôžu prijímať informované rozhodnutia a vytvoriť disciplinovanú obchodnú stratégiu. Tu je osem otázok, ktoré by ste mali zvážiť:

1. Pohybuje sa trh stále jedným smerom, alebo sa len hojdá hore a dole?

V tomto prípade Vám pochopenie toho, či je trh v trende alebo v rozmedzí (pohybuje sa tam a späť medzi dvoma úrovňami), môže pomôcť určiť smer Vášho obchodu. Pomôže Vám to aj pri nastavení príkazov stop-loss a take-profit.

2. Je v blízkosti viditeľný bod, kde sa cena zastaví a zmení smer?

Support a rezistancia sú úrovne ktoré vytvárajú neviditeľné bariéry trhu. Môžu slúžiť ako cieľové ceny alebo úrovne stop-lossu, ktoré Vám pomáhajú riadiť riziko.

3. Súhlasí s týmto obchodom niektorý z obchodných nástrojov alebo ukazovateľov, ktoré používam?

Technické indikátory môžu generovať obchodné signály, ale nemali by sa používať izolovane. Kombinácia indikátorov s price action môže poskytnúť spoľahlivejšie potvrdenie Vašich obchodov.

4. Aký je môj pomer rizika a zisku?

Tento pomer Vám ukáže, aký potenciálny zisk by ste mohli dosiahnuť na každý dolár rizika. Udržujte ho konzervatívny alebo mierny.

5. Koľko peňazí riskujem?

Je dôležité, aby ste pri každom obchode riskovali len malé percento svojho obchodného kapitálu. Dôležité je, aby bolo riziko o percento nižšie ako Váš denného limitu čerpania. Tento prístup môže chrániť Váš účet pred veľkými stratami a udrží Vás dlho v hre.

6. Existujú nejaké významné fundamentálne správy, ktoré môžu ovplyvniť tento obchod?

Fundamentálna správa môže spôsobiť veľké výkyvy na trhu. Informovanosť o všetkých nadchádzajúcich správach, ktoré by mohli ovplyvniť Váš obchod, je kľúčovou súčasťou riadenia rizík.

7. Dodržiavam svoj obchodný plán?

Obchodný plán stanovuje stratégiu obchodovania vrátane vstupných a výstupných bodov, pravidiel riadenia rizík a ďalších. Dodržiavanie plánu Vám pomôže zachovať si disciplínu a vyhnúť sa emocionálnym obchodným rozhodnutiam.

8. Som emocionálne pripravený prijať tento obchod?

Obchodovanie zahŕňa riziko vrátane rizika straty peňazí. Je dôležité byť na túto možnosť emocionálne pripravený a byť spokojný s úrovňou rizika, ktoré podstupujete.Kladenie týchto otázok pred každým obchodom Vám pomôže robiť informovanejšie rozhodnutia a rozvíjať disciplinovaný prístup k obchodovaniu.

Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom