5 príznakov, že obchodujete kvôli FOMO (Fear of Missing Out) a ako to môžete napraviť

fomo forex prop trading


FOMO, teda strach zo zmeškania, je bežným javom pri obchodovaní na forexe. Odkazuje na pocit úzkosti a ľútosti, ktorý vzniká, keď si myslíte, že Vám uniká zisková príležitosť na trhu alebo že sa iným obchodníkom darí lepšie ako Vám.

Môže to viesť k iracionálnym a impulzívnym obchodným rozhodnutiam.

Ako zistíte, či vstupujete do obchodov z dôvodu FOMO? V tomto blogovom príspevku sa s Vami podelíme o päť príznakov, že obchodujete na základe FOMO:

1. Vstupujete do obchodov bez jasnej stratégie vstupu a výstupu

Jedným zo znakov FOMO obchodovania je, že vstupujete do obchodov bez toho, aby ste mali jasnú predstavu o tom, prečo do nich vstupujete, kde budete vystupovať a koľko budete riskovať.

Do obchodov môžete vstúpiť na základe vnútorného pocitu, tipu, fámy alebo náhleho pohybu na trhu bez toho, aby ste urobili akúkoľvek správnu analýzu alebo prieskum.

Môžete tiež obchodovať bez nastavenie stop-lossu alebo úrovne zisku alebo bez zohľadnenia pomer rizika a zisku . To Vás môže vystaviť zbytočnému a nadmernému riziku a urobiť Vás zraniteľnými voči výkyvom trhu a emocionálnym reakciám.

2. Vstupujete do obchodov, ktoré nie sú v súlade s Vaším obchodným štýlom, cieľmi alebo plánom

Ďalším znakom FOMO obchodovania je, že vstupujete do obchodov, ktoré nie sú v súlade s Vaším obchodným štýlom, cieľmi alebo plánom.

Môžete vstúpiť do obchodov, ktoré sú príliš krátkodobé alebo príliš dlhodobé pre Váš štýl obchodovania alebo ktoré nie sú vhodné pre Vašu ochotu riskovať, kapitál alebo trhové podmienky.

Môžete tiež zadávať obchody, ktoré nie sú v súlade s Vaším obchodným plánom alebo ktoré sú v rozpore s Vašimi obchodnými pravidlami alebo signálmi. To môže mať za následok slabú výkonnosť, frustráciu a zmätok. Môže to spôsobiť, že stratíte zo zreteľa svoje obchodné ciele a výhodu.

3. Obchodujete kvôli spoločenskému vplyvu alebo tlaku

Tretím znakom FOMO obchodovania je, že do obchodov vstupujete pod vplyvom alebo tlakom spoločnosti.

Do obchodov môžete vstupovať preto, že vidíte, ako iní obchodníci zverejňujú svoje zisky alebo straty na sociálnych sieťach, alebo preto, že počujete iných obchodníkov hovoriť o svojich obchodoch alebo názoroch.

Môžete tiež vstúpiť do obchodov, pretože chcete zapôsobiť, súťažiť alebo sa prispôsobiť iným obchodníkom, alebo preto, že sa bojíte, že budete vynechaní alebo pozadu. To môže spôsobiť, že stratíte nezávislosť a dôveru obchodníka a môžete byť náchylní na stádovitú mentalitu a potvrdenie predsudoku.

4. Je to FOMO, keď vstupujete do obchodov z chamtivosti alebo strachu

Štvrtým znakom FOMO obchodovania je, že vstupujete do obchodov z chamtivosti alebo strachu.

Do obchodov môžete vstupovať, pretože túžite po väčších ziskoch alebo sa bojíte, že premeškáte veľkú príležitosť.

Do obchodov môžete vstupovať aj preto, že sa bojíte straty peňazí alebo ste chamtiví, aby ste získali späť svoje straty. To Vás môže prinútiť konať iracionálne a emocionálne a môže to spôsobiť, že budete nadmerne obchodovať, nadmerne sa zadlžovať alebo predimenzujete svoje pozície.

5. Obchodujete bez toho, aby ste boli plne sústredení alebo pripravení

Pri FOMO obchodovaní máme tendenciu obchodovať bez toho, aby sme boli plne sústredení alebo pripravení.

Do obchodov môžete vstúpiť, keď ste rozptýlení, unavení, znudení, vystresovaní alebo máte zlú náladu.

Do obchodov môžete vstupovať aj vtedy, keď si nie ste plne vedomí situácie na trhu, ekonomického kalendára správch alebo technickým ukazovateľom. To môže spôsobiť, že Vám uniknú dôležité informácie, signály alebo príležitosti a vy sa dopustíte chýb, omylov alebo omylov.Ak vo svojom obchodnom správaní rozpoznáte niektorý z týchto znakov, je možné, že do obchodov vstupujete z dôvodu FOMO.

Obchodovanie FOMO môže byť škodlivé pre Váš obchodný úspech, pretože môže viesť k zlému rozhodovaniu, zvýšenému riziku, zníženiu ziskov a k zníženej dôvere..

Preto je dôležité identifikovať a prekonať FOMO obchodovanie a vytvoriť si racionálny a disciplinovaný prístup k obchodovaniu. Niektoré spôsoby, ako to dosiahnuť, sú:

  • Majte dobre definovaný štýl obchodovania a riaďte sa ním.
  • Majte pozitívne a sebavedomé obchodné myslenie a rozvíjajte ho.
  • Majte vyvážený a zdravý životný štýl a udržujte ho.


Týmto spôsobom môžete znížiť vplyv FOMO na svoj prop tradingový účet a zlepšiť svoju obchodnú výkonnosť, konzistenciu a spokojnosť.

Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom