5 znakov, že podvedome obchodujete s cieľom pomstiť sa trhu a ako sa tomu vyhnúť

stop revenge trading, signs revenge trading

Revenge trading je termín používaný na opis emocionálnej reakcie obchodníka na stratový obchod. Jednoducho povedané, je to vtedy, keď obchodník uskutoční obchod, aby sa pomstil, a nie podľa obchodného plánu. Často sa to stáva, keď profesionálny obchodník utrpel stratu a pociťuje nutkanie okamžite skočiť späť a kompenzovať tieto straty.

Môže to viesť k významným finančným stratám a poškodiť duševnú pohodu obchodníka, čím sa vytvorí cyklus impulzívnych rozhodnutí a ďalšie straty. V tomto blogovom príspevku sa pozrieme na päť znakov, ktoré odhaľujú, že sa obchodujete pomstou, a ako to zastaviť:

1. Ide o pomstu, ak obchodujete na základe hnevu, frustrácie alebo ega

Jednou z najčastejších príčin revenge tradingu je hnev alebo frustrácia. Keď stratíte obchod, môžete sa hnevať na seba, trh alebo iných obchodníkov. Môžete sa tiež cítiť frustrovaní výsledkom, najmä ak si myslíte, že ste urobili všetko správne. Alebo sa môžete cítiť vyzvaní svojím egom, že chcete dokázať sebe alebo iným, že sa mýlia.

Ak obchodujete skôr na základe týchto emócií než na logike a stratégii, budete pravdepodobne robiť iracionálne a riskantné rozhodnutia.

Môžete ignorovať svoje pravidlá vstupu a výstupu, riadenie rizík, a svoj obchodným plánom. Môžete tiež preobchodovať, zvýšovať veľkosti Vašej pozície alebo frekvenciu, dúfajúc, že ​​rýchlo vynahradíte svoje straty.

2. Obchodovanie bez jasného presvedčenia alebo dôvodu

Výhoda je to, čo Vám dáva výhodu oproti trhu na základe Vašej analýzy, indikátorov alebo systému. Dôvod je to, čo Vás na základe Vašich signálov, vzorov alebo nastavení podnieti vstúpiť do obchodu alebo ho opustiť.

Pri obchodovaní s pomstou môžete vstúpiť alebo vystúpiť z obchodov náhodne, na základe Vášho pocitu, intuície, alebo túžby.

Môžete tiež obchodovať proti trendu, trhovým podmienkam alebo svojmu vlastnému obchodnému štýlu. Môžete prenasledovať trh v nádeji, že zachytíte veľký pohyb, alebo môže sa trh oslabiť a vy dúfate, že zachytíte obrat.

3. Obchodovanie s nereálnymi očakávaniami alebo cieľmi

Tretím znakom revenge tradingu je obchodovanie s nerealistickými očakávaniami alebo cieľmi. Očakávania sú to, čo si myslíte, že sa stane na trhu na základe Vašich predpokladov, presvedčení alebo predpovedí. Ciele sú to, čo chcete na trhu dosiahnuť na základe Vašich očakávaní.

Môžete očakávať, že sa trh bude správať určitým spôsobom na vývoj, alebo že vyrovná Vaše straty bez ohľadu na pravdepodobnosť.

Môžete si stanoviť nereálne ciele, napríklad zdvojnásobiť svoj účet, zarobiť určité množstvo peňazí alebo vyhrať určité percento obchodov.

4. Obchodovanie bez stop-lossu alebo take-profitu

Môžete obchodovať bez stop-lossu alebo take-profitu. Môžete si myslieť, že trh sa nakoniec obráti vo Váš prospech, alebo že svoj obchod môžete manuálne uzavrieť v správnom čase.

Môžete tiež presunúť svoj stop-loss alebo take-profit v nádeji, že sa vyhnete strate alebo zvýšite zisk. To Vás môže vystaviť neobmedzenému riziku a znížiť Vaše reward-to-risk ratio.

5. Obchodovanie bez kontroly alebo učenia sa z Vašich obchodov

Kontrola Vašich obchodov je proces analýzy Vášho výkonu, identifikácie Vašich silných a slabých stránok a hľadania oblastí na zlepšenie.

Ak praktizujete revenge trading, môžete obchodovať bez toho, aby ste si svoje obchody prezreli alebo sa z nich poučili. Možno si myslíte, že kontrola Vašich obchodov je strata času alebo že učiť sa z Vašich obchodov je nemožné.

Zo svojich strát môžete tiež obviňovať externé faktory, ako je trh, firma alebo správy, namiesto toho, aby ste prevzali zodpovednosť za svoje činy. To Vám môže brániť v raste ako obchodníka a zlepšovaní Vašich výsledkov.

Ako sa vyhnúť takémuto obchodovaniu

Ako sa môžete vyhnúť revenge tradingu? Tu je niekoľko tipov, ktoré Vám pomôžu:

  • Daj si pauzu: Ak utrpíte stratu alebo sériu strát, dajte si pauzu v obchodovaní. Odstúpte od obrazovky, upokojte sa a vyčistite si myseľ. To Vám môže pomôcť získať emocionálnu kontrolu a perspektívu.
  • Rozvíjajte viac povedomia: Buďte si vedomí svojich emócií, myšlienok a správania pri obchodovaní. Všimnite si, keď sa cítite nahnevaní, frustrovaní alebo poháňaní egom a ako to ovplyvňuje Vaše rozhodnutia. Použite obchodný denník, ktorý Vám pomôže sledovať Vašu obchodnú psychológiu.
  • Skontrolujte svoju stratégiu, realizáciu a trhové podmienky: Analyzujte, čo sa vo Vašom obchode alebo obchodoch pokazilo a čo môžete nabudúce urobiť lepšie. Skontrolujte, či ste dodržali svoju stratégiu, vykonali svoj plán a či ste sa prispôsobili trhovým podmienkam. Na vyhodnotenie výkonnosti používajte objektívne údaje, ako sú grafy, ukazovatele a štatistiky.
  • Implementujte pravidlo 2 strát: Pred začatím obchodovania si nastavte limit počtu strát, ktoré môžete dostať v rade alebo za deň. Ak napríklad stratíte dva obchody za sebou alebo dve percentá zo svojho účtu v jednom dni prestaňte obchodovať. Pravidlo 2 strát Vám môže pomôcť vyhnúť sa nadmernému obchodovaniu a prílišnému riskovaniu.
  • Identifikujte revenge trading: Zistite, čo spúšťa Váš revenge trading a akú odmenu za to získate. Vaším podnetom môže byť napríklad strata a Vašou odmenou môže byť pocit zadosťučinenia alebo spravodlivosti. Potom nahraďte revenge trading pozitívnym zvykom, ktorý Vám prinesie rovnakú odmenu, ako je napríklad kontrola obchodu alebo učenie sa novej zručnosti.
  • Implementujte kondicionovanie správania: Použite pozitívne alebo negatívne posilnenie na zmenu svojho správania. Môžete sa napríklad odmeniť za vyhýbanie sa obchodovaniu s pomstou, napríklad tým, že si doprajete niečo, čo Vás baví, alebo sa môžete potrestať za to, že sa zapojíte do obchodovania s pomstou.
  • Použite pozitívnu trhovú metaforu: Vyberte si metaforu, ktorá Vám pomôže pozerať sa na trh pozitívne a konštruktívne, a nie negatívne a deštruktívne. Trh môžete napríklad vidieť ako učiteľa, partnera alebo hru, nie ako nepriateľa, protivníka alebo vojnu.Revenge trading je bežná a základná chyba, ktorú robia mnohí obchodníci. Môže to zničiť Váš obchodný účet. Keď poznáte jeho znaky a použijete vyššie uvedené tipy, môžete ho prekonať a obchodovať racionálnejšie a ziskovejšie.

Trh nie je Váš nepriateľ a pomsta nie je riešením. Obchodujte inteligentne, obchodujte bezpečne a obchodujte dobre.

Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom