Ako prejsť z nuly k ziskovému obchodovaniu v novom roku

Profitable Prop Trader  2024

Je tu opäť nový obchodný rok. Prečo ho neurobiť špeciálnym a výnimočným? Môžete urobiť rok 2024 ziskovým svojím obchodovaním. Je čas zlepšiť svoj výkon! Ako to dosiahnuť?

V tomto blogovom príspevku sa s Vami podelím o niekoľko tipov, ktoré Vám pomôžu získať obchodné skúsenosti v roku 2024:

1. Skontrolujte svoje uzavreté obchody, svoj obchodný denník

Jedným z najdôležitejších krokov, ktoré môžete ako profesionálny obchodník urobiť, je kontrola obchodov . Pomôže Vám to identifikovať oblasti na zlepšenie a vykonať potrebné úpravy Vášho obchodného plánu a pravidiel. Tiež Vám to môže pomôcť zlepšiť výhodu, odstrániť slabé stránky, poučiť a prispôsobiť sa meniacim podmienkam na trhu.

Mali by ste to robiť pravidelne, aby bola Vaša stratégia viac efektívna.

2. Zamerajte sa viac na proces, nie na výsledok

Ďalším dôležitým tipom, ktorý by ste mali dodržiavať, je zamerať sa viac na proces ako na výsledok. Zameranie sa viac na výsledok namiesto na proces môže viesť k zlému rozhodovaniu a zlyhaniu, pretože by ste boli primárne ovládaní chamtivosťou pri obchodovaní.

Ak chcete mať pozitívnu skúsenosť s obchodovaním, zbavte sa chamtivosti, zúfalstva zarábať peniaze FOMO a všimnite si, že Váš stres, frustrácia a úzkosť výrazne klesnú.

Keď sa začnete viac sústrediť na proces, začnete viac investovať do svojich zručností, návykov a myslenia, čo nakoniec vedie k lepším výsledkom.

3. Zadávajte iba kvalitné obchody

Kvalita obchodovania a nie kvantita je princíp výberu kvalitných obchodov pred obchodmi nízkej kvality bez ohľadu na frekvenciu alebo objem. To Vám môže pomôcť zvýšiť pravdepodobnosť úspechu, váš pomer rizika a zisku a Vaše chyby.

Namiesto toho, aby ste obchodovali príliš veľa alebo príliš často, čo môže oslabiť Vašu obchodnú výhodu, mali by ste obchodovať iba vtedy, keď máte nastavenia A++ (toto sú obchody, ktoré ste dôkladne preskúmali, otestovali a overili a o ktorých máte silné presvedčenie a dôveru).

Sústredením sa na kvalitné obchody znížite straty a maximalizujete svoje zisky.

4. Pred vstupom do obchodu majte 2 až 3 potvrdenia

Do obchodu vstúpte iba vtedy, keď máte aspoň dva alebo tri indikátory alebo signály, ktoré podporujú Vaše obchodné rozhodnutie. Použitie 2-3 potvrdení pre každý obchod Vám môže pomôcť zvýšiť presnosť, znížiť falošné signály a odfiltrovať šum.

Ak si napríklad chcete kúpiť aktívum s rastúcim trendom, mali by ste hľadať potvrdenie od indikátora trendu (ako je kĺzavý priemer), momentum indikátor (napríklad MACD) a indikátor objemu. Prijatie tejto metódy pre každý obchod Vám môže pomôcť obchodovať s väčšou istotou a presvedčením.

5. Pred použitím otestujte svoju stratégiu

Testovanie Vašich stratégií alebo spätné testovanie je jednoducho zvyk aplikovať svoje obchodné stratégie na historické údaje, aby ste vyhodnotili ich výkonnosť a robustnosť. Ak to budete robiť každý deň, môže Vám to pomôcť objaviť nové príležitosti, optimalizovať parametre, identifikovať Vaše silné a slabé stránky a overiť Vaše predpoklady a hypotézy.

Svoje stratégie by ste mali testovať denne, aspoň jednu hodinu, aby ste si udržali ostrosť a vedomosti. Pomôže Vám to vybudovať dôveru.

6. Obchodujte jednu stratégiu, držte sa jednej a ovládnite ju

Zameranie sa na jednu stratégiu na jeden štýl Vám môže pomôcť vyhnúť sa rozptyľovaniu, zmätku a nekonzistentnosti.

Mali by ste sa pokúsiť špecializovať na jeden trh a jeden štýl, ktorý zodpovedá Vašej osobnosti, obchodným cieľom, tolerancii rizika a obchodnej výhody.

Napríklad, ak ste  špekulanti ktorý majú radi rýchle a časté obchody, mali by ste obchodovať počas najaktívnejších a najvolatilnejších sedení, ako sú napríklad londýnske alebo newyorské seansy. Ak ste swingový obchodník, ktorý má rád dlhšie a menej obchodov, mali by ste obchodovať počas menej aktívnych a stabilných relácií, ako sú napríklad ázijské alebo sydneyské.

Obchodovanie a zvládnutie jednej stratégie Vám môže pomôcť obchodovať s väčším zameraním a disciplínou.

7. Spravujte svoje riziko a pochopte pravidlá programu prop firmy

Riadenie rizika a správne emócie Vám určite pomôžu ochrániť Váš kapitál, zachovať zisky a zabrániť porušiť drowdown.

Mali by ste uprednostniť riadenie rizík a emócií pred stratégiou, pretože žiadna stratégia nemôže fungovať bez správneho riadenia rizík a emócií.

Mali by ste mať jasný a konzistentný plán riadenia rizík, ktorý definuje Vaše parametre, ako sú Váš maximálny drowdown, maximálna strata na obchod, veľkosť pozície, veľkosť stop-lossu a take-profitu.

Mali by ste mať aj záložný plán, v ktorom je uvedené, čo budete robiť v prípade neočakávaných udalostí, ako sú napríklad pády trhu, zlyhania systému alebo osobné núdzové situácie.

8. Odmeňte sa, keď budete dodržiavať svoj obchodný plán

Odmeňovanie sa za to, že ste sa riadili svojím plánom, je prax pozitívneho posilňovania toho, že sa budete držať svojho obchodným plánom a pravidiel, nehľadiac na Vaše emócie, impulzy alebo vonkajšie vplyvy.

Vaša odmena môže byť vo forme prestávky, starostlivosti o seba, oslavy Vašich úspechov alebo zdieľania Vášho pokroku s ostatnými. Čokoľvek, čo považujete za dobrú odmenu.

Systém odmeňovania Vás bude viac motivovať a umožní Vám vykonávať Vaše stratégie konzistentne a bezchybne.

Na záver, cesta k ziskovosti v obchodovaní nie je ľahká . Začlenením týchto tipov do svojej obchodnej rutiny budete mať istotu, že budete mať produktívny rok obchodovania na trhu.

Prajeme Vám všetko najlepšie!

Logo Rebelsfunding

Pridajte sa k našim obchodníkom